Omzet auto-en motorbranche in 2022 met 17,6 procent gestegen

Een autotrein voert nieuwe auto's aan..
© ANP / Sander Koning
De omzet van de auto- en motorbranche is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 17,6 procent gestegen en lag 24,5 procent hoger dan in 2019. Daarmee lijkt de branche zich drie jaar na de start van de coronacrisis hersteld te hebben. De toename van de omzet werd vorig jaar vooral bepaald door prijsstijgingen; nieuwe personenauto’s, occasions en ook onderdelen stegen gedurende het jaar in prijs. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche, 2022
CategorieVerandering t.o.v. 2021 (%)Verandering t.o.v. 2019 (%)
Auto- en motorbranche totaal17,624,5
Handel in en reparatie
van personenauto’s
20,836,7
Zwaardere-
bedrijfsautobranche
16,617,7
Importeurs16,13,5
Gespecialiseerde
reparatiebedrijven
12,512,1
Handel en reparatie
van motorfietsen
11,338,4
Handel in auto-
onderdelen
9,69,4

De coronacrisis heeft grote impact gehad op de auto- en motorbranche. Naast het wereldwijde chiptekort (ontstaan door de grote vraag naar laptops in 2020) speelden er tijdelijke sluitingen van fabrieken. Dat had gevolgen voor auto-importeurs en voor de verkoop van nieuwe auto’s. Ook mochten dealers geen klanten ontvangen in hun showroom, alleen buiten. De vraag werd tijdelijk ook minder, behalve voor occasions en motorfietsen. Alle deelbranches lieten vorig jaar groeicijfers zien, ook ten opzichte van het jaar voor corona, 2019.

Grootste omzetgroei in handel in en reparatie van personenauto’s

De deelbranche handel in en reparatie van personenauto’s zag de omzet in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 20,8 procent toenemen. Ten opzichte van 2019 was de omzetstijging 36,7 procent. Bedrijven in de deelbranche hadden in de tweede helft van vorig jaar minder last van het chiptekort en er werden meer elektrische auto’s verkocht, die zijn over het algemeen duurder. Bij elektrische auto’s valt op dat er de laatste tijd steeds meer Chinese merken op de Europese markt komen. Ook prijsstijgingen leidden in deze deelbranche tot hogere omzetten. In het vierde kwartaal nam de omzet ten opzichte van een jaar eerder met 27,9 procent toe.

Verkoop elektrische voertuigen leidt ook tot hogere omzet zwaardere-bedrijfsautobranche

De omzet van de zwaardere-bedrijfsautobranche was het afgelopen jaar 16,6 procent hoger dan in 2021 en 17,7 procent meer dan in 2019. In het vierde kwartaal van 2022 nam de omzet met 25,3 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook in deze deelmarkt speelt de verkoop van elektrische voertuigen en de prijsstijgingen een rol, mede door de verkoop van elektrische bussen en elektrische vrachtwagens.

De omzet van de importeurs en gespecialiseerde reparatiebedrijven nam in 2022 achtereenvolgens met 16,1 procent en 12,5 procent toe. Vergeleken met het pre-coronajaar was vooral de omzet in de handel en reparatie van motoren vorig jaar het hoger (38 procent).

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche, 4e kwartaal 2022
CategorieVerandering (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Auto- en motorbranche totaal23,7
Handel in en reparatie
van personenauto’s
27,9
Importeurs26,4
Zwaardere-
bedrijfsautobranche
25,3
Handel en reparatie
van motorfietsen
22,1
Gespecialiseerde
reparatiebedrijven
9,0
Handel in auto-
onderdelen
5,9

Ondernemersvertrouwen weer positiever

Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche heeft aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 een sprongetje gemaakt naar 11,6. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met het kwartaal daarvoor. Ondernemers zijn dus positiever over de toekomst maar nog niet zo positief als in het derde kwartaal van 2021, toen was het vertrouwen 16,1.

Het vertrouwen in de auto- en motorbranche is hoger dan in andere bedrijfstakken; gemiddeld genomen lag het ondernemersvertrouwen in alle branches aan het begin van het eerste kwartaal van dit jaar op 6,4.

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche
JaartalKwartaalVertrouwen
20191e kwartaal-5,1
20192e kwartaal-5,3
20193e kwartaal-12,7
20194e kwartaal-7,2
20201e kwartaal-7,6
20202e kwartaal-46,9
20203e kwartaal-9,0
20204e kwartaal-6,9
20211e kwartaal-20,5
20212e kwartaal-6,2
20213e kwartaal16,1
20214e kwartaal4,8
20221e kwartaal1,7
20222e kwartaal4,5
20223e kwartaal3,4
20224e kwartaal5,5
20231e kwartaal11,6
Bron: CBS, EIB,KVK,MKB-Nederland,VNO-NCW

Arbeidsmarkt auto- en motorbranche blijft gespannen

De gespannen arbeidsmarkt blijft ook bij de auto-en motorbranche merkbaar. Iets meer bedrijven (35,7 procent) geven aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 aan een te kort te hebben aan personeel. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 was dit 34,9 procent.

Het aantal vacatures is iets afgenomen. In het vierde kwartaal van 2022 waren er 8,2 duizend vacatures. Het derde kwartaal waren dit er iets meer (8,5 duizend), het tweede kwartaal 9,8 duizend.

Openstaande vacatures auto- en motorbranche
JaartalKwartaalOpenstaande vacatures (x 1 000)
20191e kwartaal4,8
20192e kwartaal4,6
20193e kwartaal4,3
20194e kwartaal4,0
20201e kwartaal2,8
20202e kwartaal2,3
20203e kwartaal3,0
20204e kwartaal2,6
20211e kwartaal3,1
20212e kwartaal4,6
20213e kwartaal5,3
20214e kwartaal6,2
20221e kwartaal7,2
20222e kwartaal9,8
20223e kwartaal8,5
20224e kwartaal8,2