Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
45 Autohandel en -reparatie 2019 3e kwartaal 4,3
45 Autohandel en -reparatie 2019 4e kwartaal 4,0
45 Autohandel en -reparatie 2019 jaargem. /jaartotaal 4,5
45 Autohandel en -reparatie 2020 1e kwartaal 2,8
45 Autohandel en -reparatie 2020 2e kwartaal 2,3
45 Autohandel en -reparatie 2020 3e kwartaal 3,0
45 Autohandel en -reparatie 2020 4e kwartaal 2,6
45 Autohandel en -reparatie 2020 jaargem. /jaartotaal 2,8
45 Autohandel en -reparatie 2021 1e kwartaal 3,1
45 Autohandel en -reparatie 2021 2e kwartaal 4,6
45 Autohandel en -reparatie 2021 3e kwartaal 5,3
45 Autohandel en -reparatie 2021 4e kwartaal 6,2
45 Autohandel en -reparatie 2021 jaargem. /jaartotaal 4,3
45 Autohandel en -reparatie 2022 1e kwartaal 7,3
45 Autohandel en -reparatie 2022 2e kwartaal 9,8
45 Autohandel en -reparatie 2022 3e kwartaal 8,5
45 Autohandel en -reparatie 2022 4e kwartaal 8,2
45 Autohandel en -reparatie 2022 jaargem. /jaartotaal 8,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.