Niet-financiële bedrijven boeken opnieuw meer winst

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 84,5 miljard euro. Dat is 9 miljard euro meer dan in het derde kwartaal van 2021 en de grootste winst sinds het begin van de tijdreeks in 1999. In het derde kwartaal van 2022 hebben de bedrijven minder coronagerelateerde subsidies ontvangen dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar toch was zowel de operationele winst als de winst van buitenlandse dochters hoger. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst. De operationele winst kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 59,9 miljard euro, tegen 55,7 miljard euro in het derde kwartaal van 2021. Doordat er minder coronagerelateerde subsidies werden verstrekt, waren de ontvangen niet-productgebonden subsidies 2,3 miljard euro lager. De operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies was 6,5 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Met name de energiebedrijven, de luchtvaart, reisbureaus, uitzendbureaus en logiesverstrekkers boekten meer winst.

De winsten van buitenlandse dochters waren 7,6 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021. Vooral de winsten van buitenlandse dochters van bedrijven in de petrochemische industrie stegen. De overige winst was negatief en 2,8 miljard euro lager dan een jaar eerder. Dat komt door hogere betalingen aan de overheid in verband met de aardgaswinning. De binnenlandse dividendopbrengsten waren wel hoger dan in het derde kwartaal van 2021. Ook de renteontvangsten en de rentebetalingen waren hoger dan een jaar eerder.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 3e kwartaal
 Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201846,0921,85920,5941,968
201948,3641,97819,7731,592
202042,9944,66412,8362,2
202151,2284,47517,2162,552
202257,7052,20424,829-0,248

NB. Grafiek is om 11.55 uur aangepast vanwege foute eenheid.

Meer belasting betaald, meer dividend uitgekeerd en meer geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het derde kwartaal van 2022 betaalden de niet-financiële bedrijven 2,4 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het derde kwartaal van 2021.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 7,8 miljard euro meer dividend uitgekeerd dan in het derde kwartaal van 2021. De investeringen in vaste activa waren 2,7 miljard euro hoger.

Winstquote toch omlaag

Ondanks de stijging van de operationele winst was de winstquote – de operationele winst als percentage van de toegevoegde waarde – met 44,0 procent in het derde kwartaal van 2022 iets lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021 (44,8 procent). Dit komt door de afname van de ontvangen niet-productgebonden subsidies, die wel onderdeel zijn van de operationele winst maar niet van de toegevoegde waarde.

Het is mogelijk dat er te veel coronagerelateerde subsidies zijn uitgekeerd en dat deze in een later stadium moet worden terugbetaald. Deze terugbetalingen worden toegerekend aan de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd. De huidige cijfers zijn inclusief een bijgesteld maar nog steeds voorlopig beeld van de terugbetalingen op basis van de nu bekende informatie. Dat beeld kan worden bijgesteld zodra meer informatie beschikbaar is.