Bedrijfsopleidingen

Er is sprake van een bedrijfsopleiding als aan de volgende criteria is voldaan:
- de opleiding heeft als doel om nieuwe kennis of vaardigheden te ontwikkelen of bestaande kennis of vaardigheden te verbeteren;
- de opleiding dient ten minste gedeeltelijk door het bedrijf ondersteund te worden, ofwel financieel, ofwel door het beschikbaar stellen van werktijd;
- de opleiding dient op voorhand gepland te zijn.
Niet meetellen:
- opleidingen voor stagiairs en leerlingen (studenten met een leerbaan);
- opleidingen specifiek gericht op activiteiten van de vakbond;
- opleidingen voor uitzendkrachten (m.u.v. uitzendbureaus).