Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Perioden Bedrijven met opleidingsactiviteiten Bedrijven met bedrijfsopleiding (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Bedrijven met cursussen (%) Werknemers die cursus hebben gevolgd Totaal (%) Werknemers die cursus hebben gevolgd Mannen (%) Werknemers die cursus hebben gevolgd Vrouwen (%) Gemiddeld bestede uren aan cursussen Besteed per werknemer (uur) Gemiddeld bestede uren aan cursussen Besteed per deelnemer (uur) Aandeel bestede uren aan cursussen Aandeel interne cursus (%) Aandeel bestede uren aan cursussen Aandeel externe cursus (%) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Besteed per werknemer (euro) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Besteed per deelnemer (euro) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Besteed per cursusuur (euro) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Aandeel in arbeidskosten (%) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Besteed per werknemer (euro) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Besteed per deelnemer (euro) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Besteed per cursusuur (euro) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Aandeel in arbeidskosten (%)
1986 31 . . . . . . . . . . . . 360 1.360 . 1,5
1990 39 . . . . . . . . . . . . 420 1.230 . 1,7
1993 45 35 26 27 24 8 30 . . . . . . 490 1.850 . 1,8
1999 87 80 41 44 35 15 37 40 60 500 1.220 25 1,7 810 1.980 41 2,7
2005 71 66 34 36 31 12 36 42 58 450 1.320 37 1,2 810 2.360 66 2,2
2010 77 69 39 40 37 14 35 53 47 460 1.190 34 1,1 880 2.270 64 2,1
2015 85 76 41 45 37 13 30 49 51 490 1.180 39 1,2 880 2.140 70 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aandeel bedrijven met 10 of meer werknemers dat bedrijfsopleidingen aan hun werknemers hebben aangeboden. Cursussen zijn de belangrijkste vorm van bedrijfsopleidingen. De tabel bevat gegevens over deelname door werknemers aan cursussen en uitgaven van bedrijven aan cursussen.

De gegevens zijn afkomstig van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen en hebben betrekking op de verslagjaren 1986, 1990, 1993, 1999, 2005, 2010 en 2015. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, Onderwijs en Gezondheids- en welzijnszorg bleven buiten beschouwing. Ook zijn de bedrijven in de sector Landbouw, bosbouw en visserij niet bij het onderzoek betrokken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1986 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2018:
De cijfers van het aandeel bestede uren aan cursussen over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren deze aandelen niet consistent met het aandeel bestede uren aan interne en externe cursussen in de tabel Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per: 6 december 2017:
Cijfers over 2015 zijn toegevoegd.
De onderwerpen bestede uren per respectievelijk mannelijke en vrouwelijke werknemer zijn uit de tabel verwijderd. De gegevens waren onvoldoende betrouwbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van 2020 worden in 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met opleidingsactiviteiten
Bedrijf

De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 of meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N, R en S.
Bedrijven met bedrijfsopleiding
Percentage van bedrijven waarvan minstens één werknemer een bedrijfsopleiding gevolgd heeft. Het betreft elke opleiding of cursus die de werkgever initieert, faciliteert en geheel of gedeeltelijk financiert. De opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en stagiaires worden niet tot de bedrijfsopleidingen gerekend.
Bedrijven met cursussen
Percentage van bedrijven waarvan minstens één werknemer een cursus gevolgd heeft. Hierbij gaat het om opleidingsactiviteiten die:
- worden gegeven aan een aantal deelnemers/cursisten tegelijk (kunnen eventueel ook van andere bedrijven afkomstig zijn);
- vrijwel altijd gegeven worden buiten de eigen werkplek, zoals in een trainingscentrum of klaslokaal;
- zich kenmerken door een hoge mate van organisatie door de trainer of het opleidingscentrum (inhoud, locatie en tijdstip).

Werknemers die cursus hebben gevolgd
Totaal
Aandeel werknemers dat minimaal één cursus heeft gevolgd ten opzichte van alle werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.
Mannen
Aandeel mannelijke werknemers dat minimaal één cursus heeft gevolgd ten opzichte van alle mannelijke werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.
Vrouwen
Aandeel vrouwelijke werknemers dat minimaal één cursus heeft gevolgd ten opzichte van alle vrouwelijke werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.
Gemiddeld bestede uren aan cursussen
Besteed per werknemer
Gemiddeld aantal uren besteed aan cursussen door alle werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.
Besteed per deelnemer
Gemiddeld aantal uren besteed aan cursussen door alle deelnemers aan cursussen in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.
Aandeel bestede uren aan cursussen
Aandeel interne cursus
Het aandeel uren besteed aan interne cursussen als percentage van het totaal aantal bestede uren aan cursussen. Interne cursussen zijn door het bedrijf zelf ontworpen en georganiseerd.

Aandeel externe cursus
Het aandeel uren besteed aan externe cursussen als percentage van het totaal aantal bestede uren aan cursussen. Externe cursussen zijn door een andere organisatie ontworpen en georganiseerd (inclusief cursussen verzorgd door moeder- of zusterorganisatie).

Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren
Uitgaven aan cursussen exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per werknemer
Uitgaven aan cursussen per werknemer. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.

Besteed per deelnemer
Uitgaven aan cursussen per deelnemer. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.

Besteed per cursusuur
Uitgaven aan cursussen per per cursusuur. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.

Aandeel in arbeidskosten
Uitgaven aan cursussen uitgedrukt als aandeel van de totale arbeidskosten. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.

Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren
Uitgaven aan cursussen inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per werknemer
Uitgaven aan cursussen per werknemer. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.

Besteed per deelnemer
Uitgaven aan cursussen per deelnemer. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per cursusuur
Uitgaven aan cursussen per per cursusuur. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Aandeel in arbeidskosten
Uitgaven aan cursussen uitgedrukt als aandeel van de totale arbeidskosten. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.