Bedrijfsopleidingen; kerncijfers


Deze tabel bevat gegevens over het aandeel bedrijven met 10 of meer werknemers dat bedrijfsopleidingen aan hun werknemers hebben aangeboden. Cursussen zijn de belangrijkste vorm van bedrijfsopleidingen. De tabel bevat gegevens over deelname door werknemers aan cursussen en uitgaven van bedrijven aan cursussen.

De gegevens zijn afkomstig van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen en hebben betrekking op de verslagjaren 1986, 1990, 1993, 1999, 2005, 2010 en 2015. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, Onderwijs en Gezondheids- en welzijnszorg bleven buiten beschouwing. Ook zijn de bedrijven in de sector Landbouw, bosbouw en visserij niet bij het onderzoek betrokken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1986 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2018:
De cijfers van het aandeel bestede uren aan cursussen over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren deze aandelen niet consistent met het aandeel bestede uren aan interne en externe cursussen in de tabel Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per: 6 december 2017:
Cijfers over 2015 zijn toegevoegd.
De onderwerpen bestede uren per respectievelijk mannelijke en vrouwelijke werknemer zijn uit de tabel verwijderd. De gegevens waren onvoldoende betrouwbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van 2020 worden in 2022 verwacht.

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

Perioden Bedrijven met opleidingsactiviteitenBedrijven met bedrijfsopleiding (%) Bedrijven met opleidingsactiviteitenBedrijven met cursussen (%) Werknemers die cursus hebben gevolgdTotaal (%) Werknemers die cursus hebben gevolgdMannen (%) Werknemers die cursus hebben gevolgdVrouwen (%) Gemiddeld bestede uren aan cursussenBesteed per werknemer (uur) Gemiddeld bestede uren aan cursussenBesteed per deelnemer (uur) Aandeel bestede uren aan cursussenAandeel interne cursus (%) Aandeel bestede uren aan cursussenAandeel externe cursus (%) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsurenBesteed per werknemer (euro) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsurenBesteed per deelnemer (euro) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsurenBesteed per cursusuur (euro) Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsurenAandeel in arbeidskosten (%) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsurenBesteed per werknemer (euro) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsurenBesteed per deelnemer (euro) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsurenBesteed per cursusuur (euro) Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsurenAandeel in arbeidskosten (%)
1986 31 . . . . . . . . . . . . 360 1.360 . 1,5
1990 39 . . . . . . . . . . . . 420 1.230 . 1,7
1993 45 35 26 27 24 8 30 . . . . . . 490 1.850 . 1,8
1999 87 80 41 44 35 15 37 40 60 500 1.220 25 1,7 810 1.980 41 2,7
2005 71 66 34 36 31 12 36 42 58 450 1.320 37 1,2 810 2.360 66 2,2
2010 77 69 39 40 37 14 35 53 47 460 1.190 34 1,1 880 2.270 64 2,1
2015 85 76 41 45 37 13 30 49 51 490 1.180 39 1,2 880 2.140 70 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens