Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

Bedrijfskenmerken Perioden Alle bedrijven Opleidingsbeleid Gedocumenteerd opleidingsplan (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Jaarlijks vastgesteld opleidingsbudget (%) Bedrijven met cursussen Werknemers die cursus hebben gevolgd Totaal werknemers (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten (%)
B Delfstoffenwinning 2010 25 36 57 11
B Delfstoffenwinning 2015 33 49 71 .
C Industrie 2010 18 26 37 21
C Industrie 2015 21 30 44 16
D Energievoorziening 2010 50 87 75 .
D Energievoorziening 2015 42 67 78 .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 39 44 52 13
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 44 38 59 5
F Bouwnijverheid 2010 25 31 40 15
F Bouwnijverheid 2015 28 25 50 14
G Handel 2010 19 21 33 31
G Handel 2015 20 25 36 12
H Vervoer en opslag 2010 15 16 42 24
H Vervoer en opslag 2015 23 23 38 18
I Horeca 2010 5 11 24 41
I Horeca 2015 5 15 30 26
J Informatie en communicatie 2010 14 38 52 24
J Informatie en communicatie 2015 15 51 52 12
K Financiële dienstverlening 2010 17 42 51 11
K Financiële dienstverlening 2015 19 48 58 12
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 8 56 55 27
L Verhuur en handel van onroerend goed 2015 14 46 56 11
M Specialistische zakelijke diensten 2010 17 49 48 9
M Specialistische zakelijke diensten 2015 22 30 54 15
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 16 33 27 23
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2015 16 34 30 14
R Cultuur, sport en recreatie 2010 28 41 50 10
R Cultuur, sport en recreatie 2015 20 45 47 15
S Overige dienstverlening 2010 18 46 45 15
S Overige dienstverlening 2015 8 47 45 13
Bedrijfsgrootte: 10 en meer werknemers 2010 18 29 39 23
Bedrijfsgrootte: 10 en meer werknemers 2015 19 30 41 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over onder andere deelname en uitgaven aan cursussen, het opleidingsbeleid van bedrijven en de kwaliteitsborging van gegeven bedrijfsopleidingen. De tabel bevat daarnaast de redenen waarom sommige bedrijven geen bedrijfsopleidingen hebben aangeboden.

De gegevens zijn afkomstig van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen en hebben betrekking op de verslagjaren 2010 en 2015. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, Onderwijs en Gezondheids- en welzijnszorg bleven buiten beschouwing. Ook zijn de bedrijven in de sector Landbouw, bosbouw en visserij niet bij het onderzoek betrokken. De cijfers kunnen uitgesplitst worden naar activiteit van de bedrijven (SBI 2008) en naar grootteklasse van het bedrijf.

Een aantal kenmerken van bedrijfsopleidingen worden vanaf 2015 niet meer uitgevraagd. Het gaat dan om de vraag of het bedrijf een eigen opleidingscentrum heeft, of de opleidingsbehoefte van individuele werknemers wordt vastgesteld en de verschillende wijzen waarop de kwaliteit van bedrijfsopleidingen wordt gewaarborgd.

Een aantal kenmerken zijn niet goed vergelijkbaar tussen 2010 en 2015. Het gaat om de belangrijkste toekomstige vaardigheden, de vaardigheden die binnen huidige cursussen aan bod kwamen en de uitvoerende instanties van externe cursussen. Dit komt doordat het bij deze vragenlijstitems (waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn) vanaf 2015 niet meer mogelijk is om ook nog een belangrijkste keuze aan te geven. De totaalsom van de percentages betreft daardoor in 2015 meer dan 100 procent.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
De cijfers van de bedrijfstakken C Industrie, B-E Nijverheid (geen bouw) en energie en B-F Nijverheid en energie over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren bij deze aggregaten niet de cijfers van de onderliggende bedrijfstak 31-33 Overige industrie en reparatie meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per: 6 december 2017:
Cijfers over 2015 zijn toegevoegd.
De onderwerpen bestede uren per respectievelijk mannelijke en vrouwelijke werknemer zijn uit de tabel verwijderd. De gegevens waren onvoldoende betrouwbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 worden in 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Alle bedrijven
Bedrijf
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 en meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N,R en S.
Opleidingsbeleid
Gedocumenteerd opleidingsplan
Bedrijven met een gedocumenteerd opleidingsplan.

Jaarlijks vastgesteld opleidingsbudget
Bedrijven met een jaarlijks vastgesteld opleidingsbudget.

Bedrijven met cursussen
Bedrijf
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 of meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N, R en S die aan de werknemers cursussen hebben aangeboden. Daarnaast kunnen zij ook andere vormen van bedrijfsopleidingen hebben aangeboden.
Werknemers die cursus hebben gevolgd
Totaal werknemers
Aandeel werknemers dat minimaal één cursus heeft gevolgd ten opzichte van alle werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.

Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten
Bedrijf
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 of meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N, R en S waarin geen enkele werknemer een bedrijfsopleiding gevolgd heeft.
Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten