Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

Bedrijfskenmerken Perioden Alle bedrijven Opleidingsbeleid Ontvangsten collectief opleidingsfonds (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Bijdragen collectief opleidingsfonds (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Afdeling verantwoordelijk voor opleiden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Regelmatig behoeften bedrijf vaststellen (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Gedocumenteerd opleidingsplan (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Jaarlijks vastgesteld opleidingsbudget (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Opleidingen gevolg van CAO afspraken (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid OR is betrokken bij opleidingsbeleid (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Reactie behoefte vaardigheden Bedrijfsopleidingen bestaand personeel (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Reactie behoefte vaardigheden Werven personeel met juiste vaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Reactie behoefte vaardigheden Werven personeel met training (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Reactie behoefte vaardigheden Interne reorganisatie (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Algemene IT-vaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Professionele IT-vaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Managementvaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Werken in teamverband (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Klantgericht werken en denken (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Probleemoplossend vermogen (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Administratieve vaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Vreemde talen (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Technisch, praktisch of beroepsspecifiek (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Schriftelijke en mondelinge vaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Reken- en taalkundige vaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Andere vaardigheden (%) Alle bedrijven Opleidingsbeleid Belangrijkste toekomstige vaardigheden Geen behoefte of weet niet (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Bedrijven met bedrijfsopleidingen (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Bedrijven met cursussen (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Beoordeling resultaat opleidingen Bewijs aanwezigheid is voldoende (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Beoordeling resultaat opleidingen Certificaat/diploma na toets (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Beoordeling resultaat opleidingen Tevredenheidsonderzoek deelnemers (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Beoordeling resultaat opleidingen Onderzoek veranderingen werkgedrag (%) Bedrijven met opleidingsactiviteiten Beoordeling resultaat opleidingen Meten meerwaarde voor bedrijf (%) Bedrijven met cursussen Werknemers die cursus hebben gevolgd Totaal werknemers (%) Bedrijven met cursussen Werknemers die cursus hebben gevolgd Mannelijke werknemers (%) Bedrijven met cursussen Werknemers die cursus hebben gevolgd Vrouwelijke werknemers (%) Bedrijven met cursussen Gemiddeld bestede uren aan cursussen Besteed per werknemer (uur) Bedrijven met cursussen Gemiddeld bestede uren aan cursussen Besteed per deelnemer (uur) Bedrijven met cursussen Gemiddeld bestede uren aan cursussen Aandeel interne cursus (%) Bedrijven met cursussen Gemiddeld bestede uren aan cursussen Aandeel externe cursus (%) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Besteed per werknemer (euro) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Besteed per deelnemer (euro) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Besteed per cursusuur (euro) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren Aandeel in arbeidskosten (%) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Besteed per werknemer (euro) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Besteed per deelnemer (euro) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Besteed per cursusuur (euro) Bedrijven met cursussen Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren Aandeel in arbeidskosten (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Algemene IT-vaardigheden (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Professionele IT-vaardigheden (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Managementvaardigheden (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Werken in teamverband (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Klantgericht werken en denken (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Probleemoplossend vermogen (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Administratieve vaardigheden (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Vreemde talen (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Technisch, praktisch of beroepsspecifiek (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Schriftelijke en mondelinge vaardigheden (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Reken- en taalkundige vaardigheden (%) Bedrijven met cursussen Vaardigheden cursussen Andere vaardigheden (%) Bedrijven met cursussen Uitvoerende instantie externe cursussen (Hoge)scholen en universiteiten (%) Bedrijven met cursussen Uitvoerende instantie externe cursussen Opleidingsinstanties uit publieke sector (%) Bedrijven met cursussen Uitvoerende instantie externe cursussen Particuliere opleidingsinstituten (%) Bedrijven met cursussen Uitvoerende instantie externe cursussen Leveranciers of moeder-/dochterbedrijven (%) Bedrijven met cursussen Uitvoerende instantie externe cursussen KvK, brancheorganisaties, vakbonden (%) Bedrijven met cursussen Uitvoerende instantie externe cursussen Andere instanties (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Vaardigheden voldoen aan behoefte (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Mensen in dienst genomen (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Moeilijkheden in kaart brengen behoeften (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Ontbreken passende bedrijfsopleidingen (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Hoge kosten bedrijfsopleidingen (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Meer nadruk op leerbanen (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Recentelijk grote inspanningen geleverd (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Werk- en tijdsdruk belet deelname (%) Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten Redenen geen bedrijfsopleidingen Andere redenen (%)
Bedrijfsgrootte: 10 en meer werknemers 2015 17 21 49 72 19 30 32 10 75 74 37 31 14 9 23 25 50 22 7 5 47 10 2 10 8 85 76 12 72 32 31 18 41 45 37 13 30 49 51 490 1.180 39 1,2 880 2.140 70 2,2 12 8 18 13 26 8 7 5 62 8 1 34 13 23 67 25 6 27 15 72 53 3 4 14 6 2 9 33
Bedrijfsgrootte: 10 en meer werknemers 2020 15 14 43 68 19 30 29 11 64 72 35 21 16 11 23 23 42 22 8 4 43 9 2 8 14 77 65 17 67 35 32 18 39 40 38 15 38 50 50 530 1.350 36 1,2 1.020 2.610 69 2,3 14 9 21 13 21 9 10 3 62 7 1 29 13 21 71 27 5 26 23 58 31 6 4 9 9 3 9 63
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over onder andere deelname en uitgaven aan cursussen, het opleidingsbeleid van bedrijven en de kwaliteitsborging van gegeven bedrijfsopleidingen. De tabel bevat daarnaast de redenen waarom sommige bedrijven geen bedrijfsopleidingen hebben aangeboden.

De gegevens zijn afkomstig van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen en hebben betrekking op de verslagjaren 2010, 2015 en 2020. Het onderzoek is uitgevoerd onder bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector. De sectoren Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen, Onderwijs en Gezondheids- en welzijnszorg bleven buiten beschouwing. Ook zijn de bedrijven in de sector Landbouw, bosbouw en visserij niet bij het onderzoek betrokken. De cijfers kunnen uitgesplitst worden naar activiteit van de bedrijven (SBI 2008) en naar grootteklasse van het bedrijf.

Een aantal kenmerken van bedrijfsopleidingen worden vanaf 2015 niet meer uitgevraagd. Het gaat dan om de vraag of het bedrijf een eigen opleidingscentrum heeft, of de opleidingsbehoefte van individuele werknemers wordt vastgesteld en de verschillende wijzen waarop de kwaliteit van bedrijfsopleidingen wordt gewaarborgd.

Een aantal kenmerken zijn niet goed vergelijkbaar tussen 2010 en de jaren vanaf 2015. Het gaat om de belangrijkste toekomstige vaardigheden, de vaardigheden die binnen huidige cursussen aan bod kwamen en de uitvoerende instanties van externe cursussen. Dit komt doordat het bij deze vragenlijstitems (waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn) vanaf 2015 niet meer mogelijk is om ook nog een belangrijkste keuze aan te geven. De totaalsom van de percentages betreft daardoor vanaf 2015 meer dan 100 procent.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 19 december 2022:
Cijfers over 2020 zijn gecorrigeerd. In de vorige versie van deze tabel zijn per abuis de verkeerde cijfers getoond bij de uitvoerende instantie van externe cursussen voor het jaar 2020. Daarnaast werden de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de verkeerde volgorde weergegeven, waardoor de resultaten van 2010 en 2015 verkeerd worden geïnterpreteerd. In deze versie zijn de correcte cijfers voor 2020 toegevoegd en zijn de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de juiste volgorde gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2025 worden in 2027 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Alle bedrijven
Bedrijf
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 en meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N,R en S.
Opleidingsbeleid
Ontvangsten collectief opleidingsfonds
Bedrijven met ontvangsten uit collectieve opleidingsfondsen.

Bijdragen collectief opleidingsfonds
Bedrijven met bijdragen aan collectieve opleidingsfondsen.

Afdeling verantwoordelijk voor opleiden
Bedrijven met een afdeling of een persoon die verantwoordelijk zijn/is voor de opleidingsactiviteiten in het bedrijf.

Regelmatig behoeften bedrijf vaststellen
Bedrijven die regelmatig de opleidingsbehoeften van het bedrijf vaststellen.

Gedocumenteerd opleidingsplan
Bedrijven met een gedocumenteerd opleidingsplan.

Jaarlijks vastgesteld opleidingsbudget
Bedrijven met een jaarlijks vastgesteld opleidingsbudget.

Opleidingen gevolg van CAO afspraken
Bedrijven waarvan de geboden bedrijfsopleidingen voortkomen uit CAO afspraken.

OR is betrokken bij opleidingsbeleid
Bedrijven waarbij de ondernemingsraad is betrokken bij het opleidingsbeleid.
Reactie behoefte vaardigheden
Hoe speelt het bedrijf in op toekomstige behoefte aan vaardigheden en competenties. Bedrijven kunnen meerdere antwoorden opgeven.
Bedrijfsopleidingen bestaand personeel
Werven personeel met juiste vaardigheden
Werven personeel met training
Werven van nieuw personeel gecombineerd met specifieke training.
Interne reorganisatie
Interne reorganisatie om bestaande vaardigheden beter te laten aansluiten op de toekomstige behoefte.
Belangrijkste toekomstige vaardigheden
De vaardigheden die volgens de bedrijven belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf voor de komende jaren.
Algemene IT-vaardigheden
PC en softwaregebruik.
Professionele IT-vaardigheden
Programmeren.
Managementvaardigheden
Werken in teamverband
Klantgericht werken en denken
Probleemoplossend vermogen
Administratieve vaardigheden
Vreemde talen
Technisch, praktisch of beroepsspecifiek
Technische, praktische of beroepsspecifieke vaardigheden.
Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
Reken- en taalkundige vaardigheden
Andere vaardigheden
Niet nader genoemde vaardigheden die niet behoren tot een van de andere categorieën.
Geen behoefte of weet niet
Bedrijven met opleidingsactiviteiten
Bedrijf
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 of meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N, R en S die aan de werknemers bedrijfsopleidingen hebben aangeboden. Het betreft hier elke opleiding of cursus die de werkgever initieert, faciliteert en geheel of gedeeltelijk financiert. De opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en stagiaires worden niet tot de bedrijfsopleidingen gerekend.
Bedrijven met bedrijfsopleidingen
Percentage van bedrijven waarvan minstens één werknemer een bedrijfsopleiding gevolgd heeft. Het betreft elke opleiding of cursus die de werkgever initieert, faciliteert en geheel of gedeeltelijk financiert. De opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en stagiaires worden niet tot de bedrijfsopleidingen gerekend.
Bedrijven met cursussen
"Percentage van bedrijven waarvan minstens één werknemer een cursus gevolgd heeft. Hierbij gaat het om opleidingsactiviteiten die:
- worden gegeven aan een aantal deelnemers/cursisten tegelijk (kunnen eventueel ook van andere bedrijven afkomstig zijn);
- vrijwel altijd gegeven worden buiten de eigen werkplek, zoals in een trainingscentrum of klaslokaal;
- zich kenmerken door een hoge mate van organisatie door de trainer of het opleidingscentrum (inhoud, locatie en tijdstip)."
Beoordeling resultaat opleidingen
De methoden waarop bedrijven de resultaten van de gevolgde bedrijfsopleidingen beoordelen. Bedrijven kunnen meerdere antwoorden opgeven.
Bewijs aanwezigheid is voldoende
Certificaat/diploma na toets
Certificaat/diploma na schriftelijke- of praktijktoets.

Tevredenheidsonderzoek deelnemers
Tevredenheidsonderzoek onder deelnemers.
Onderzoek veranderingen werkgedrag
Onderzoek naar veranderingen in werkgedrag en/of prestaties van de deelnemers in relatie tot de opleidingsdoelstellingen.
Meten meerwaarde voor bedrijf
De meerwaarde van de opleiding voor het bedrijf gemeten middels indicatoren zoals bijvoorbeeld productiekosten of -tijd.
Bedrijven met cursussen
Bedrijf
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 of meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N, R en S die aan de werknemers cursussen hebben aangeboden. Daarnaast kunnen zij ook andere vormen van bedrijfsopleidingen hebben aangeboden.
Werknemers die cursus hebben gevolgd
Totaal werknemers
Aandeel werknemers dat minimaal één cursus heeft gevolgd ten opzichte van alle werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.

Mannelijke werknemers
Aandeel mannelijke werknemers dat minimaal één cursus heeft gevolgd ten opzichte van alle mannelijke werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.
Vrouwelijke werknemers
Aandeel vrouwelijke werknemers dat minimaal één cursus heeft gevolgd ten opzichte van alle vrouwelijke werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.

Gemiddeld bestede uren aan cursussen
Besteed per werknemer
Gemiddeld aantal uren besteed aan cursussen door alle werknemers in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.

Besteed per deelnemer
Gemiddeld aantal uren besteed aan cursussen door alle deelnemers aan cursussen in bedrijven met 10 en meer werknemers in de particuliere sector.
Aandeel interne cursus
Het aandeel uren besteed aan interne cursussen als percentage van het totaal aantal bestede uren aan cursussen. Interne cursussen zijn door het bedrijf zelf ontworpen en georganiseerd.
Aandeel externe cursus
Het aandeel uren besteed aan externe cursussen als percentage van het totaal aantal bestede uren aan cursussen. Externe cursussen zijn door een andere organisatie ontworpen en georganiseerd (inclusief cursussen verzorgd door moeder- of zusterorganisatie).
Cursusuitgaven excl. gemiste arbeidsuren
Uitgaven aan cursussen exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per werknemer
Uitgaven aan cursussen per werknemer. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.

Besteed per deelnemer
Uitgaven aan cursussen per deelnemer. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per cursusuur
Uitgaven aan cursussen per cursusuur. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Aandeel in arbeidskosten
Uitgaven aan cursussen uitgedrukt als aandeel van de totale arbeidskosten. De uitgaven zijn exclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Cursusuitgaven incl. gemiste arbeidsuren
Uitgaven aan cursussen inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per werknemer
Uitgaven aan cursussen per werknemer. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per deelnemer
Uitgaven aan cursussen per deelnemer. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Besteed per cursusuur
Uitgaven aan cursussen per cursusuur. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Aandeel in arbeidskosten
Uitgaven aan cursussen uitgedrukt als aandeel van de totale arbeidskosten. De uitgaven zijn inclusief de kosten van uren besteed aan cursussen in werktijd.
Vaardigheden cursussen
Vaardigheden waarop de cursussen gericht waren.
Algemene IT-vaardigheden
PC en softwaregebruik.

Professionele IT-vaardigheden
Programmeren.
Managementvaardigheden
Werken in teamverband
Klantgericht werken en denken
Probleemoplossend vermogen
Administratieve vaardigheden
Vreemde talen
Technisch, praktisch of beroepsspecifiek
Niet nader genoemde vaardigheden die niet behoren tot een van de andere categorieën.

Schriftelijke en mondelinge vaardigheden
Reken- en taalkundige vaardigheden
Andere vaardigheden
Niet nader genoemde vaardigheden die niet behoren tot de andere categorieën.
Uitvoerende instantie externe cursussen
(Hoge)scholen en universiteiten
Opleidingsinstanties uit publieke sector
Gespecialiseerde opleidingsinstituten uit de publieke sector, zoals bijvoorbeeld een regionaal opleidingscentrum (ROC).
Particuliere opleidingsinstituten
Leveranciers of moeder-/dochterbedrijven
KvK, brancheorganisaties, vakbonden
Kamers van Koophandel (KvK), branche- en werkgeversorganisaties, vakbonden.

Andere instanties
Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten
Bedrijf
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Alle bedrijven met 10 of meer werknemers in bedrijfstakken B tot en met N, R en S waarin geen enkele werknemer een bedrijfsopleiding gevolgd heeft.
Bedrijven zonder opleidingsactiviteiten
Redenen geen bedrijfsopleidingen
Wat waren de redenen om geen bedrijfsopleidingen (noch cursussen noch andere vormen van bedrijfsopleidingen) voor werknemers in 2010 aan te bieden? Bedrijven kunnen meerdere antwoorden opgeven.
Vaardigheden voldoen aan behoefte
De bestaande kwalificaties, vaardigheden en competenties van de medewerkers voldoen aan de huidige behoeften van de organisatie.
Mensen in dienst genomen
De organisatie heeft mensen in dienst genomen met de benodigde kwalificaties, vaardigheden en competenties.
Moeilijkheden in kaart brengen behoeften
Moeilijkheden bij het in kaart brengen van de opleidingsbehoeften van het bedrijf.
Ontbreken passende bedrijfsopleidingen
Ontbreken van passende aanbiedingen van bedrijfsopleidingen in de markt.

Hoge kosten bedrijfsopleidingen
Meer nadruk op leerbanen
Meer nadruk op leerbanen dan op bedrijfsopleidingen. Leerbanen (leerwerkplekken) combineren werken met een opleiding. Leerbanen zijn gekoppeld aan opleidingen in het middelbaar onderwijs (MBO) of hoger onderwijs (HBO).
Recentelijk grote inspanningen geleverd
In afgelopen jaren zijn grote inspanningen gerealiseerd op het gebied van bedrijfsopleidingen.
Werk- en tijdsdruk belet deelname
Hoge werkdruk en beperkte beschikbare tijd voor werknemers om deel te nemen aan bedrijfsopleidingen.

Andere redenen
Niet nader genoemde redenen die niet behoren tot een van de andere categorieën.