Aantal faillissementen neemt in oktober verder toe

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is voor de tweede maand op rij gestegen. Er zijn in oktober 45 bedrijven meer failliet verklaard dan in september, meldt het CBS. Het aantal faillissementen lag op het hoogste niveau in ruim twee jaar, maar bleef laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

In de eerste 10 maanden van dit jaar was het aantal faillissementen ruim 10 procent hoger dan in dezelfde periode van 2021. Vorig jaar was het aantal faillissementen historisch laag.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd
JaarWeekAantal uitgesproken faillissementen
2018november311
2018december387
2019januari345
2019februari322
2019maart321
2019april328
2019mei312
2019juni304
2019juli312
2019augustus303
2019september316
2019oktober290
2019november342
2019december297
2020januari311
2020februari333
2020maart280
2020april382
2020mei406
2020juni257
2020juli227
2020augustus195
2020september212
2020oktober190
2020november210
2020december174
2021januari172
2021februari143
2021maart165
2021april193
2021mei163
2021juni139
2021juli125
2021augustus109
2021september141
2021oktober126
2021november183
2021december159
2022januari138
2022februari183
2022maart164
2022april118
2022mei187
2022juni163
2022juli147
2022augustus147
2022september172
2022oktober217

Laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. De afgelopen maanden nam het aantal faillissementen weliswaar toe tot het hoogste niveau na juli 2020, maar bleef laag vergeleken met de periode voor corona.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in oktober 204 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 32. Dat zijn er evenveel als in september.

\De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in oktober de meeste faillissementen uitgesproken in de sector industrie.

Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) naar branche
BrancheOktober 2022September 2022
Handel3232
Bouwnijverheid2625
Specialistische zakelijke dienstverlening2522
Industrie217
Verhuur en overige zakelijke diensten1914
Financiële instellingen1615
Horeca1420
Informatie en communicatie136
Gezondheids- en welzijnszorg125
Vervoer en opslag89
Landbouw en visserij52
Cultuur, sport en recreatie53
Verhuur en handel van onroerend goed20
Onderwijs20
Overige dienstverlening24


Vanaf 13 mei 2022 publiceert het CBS in dit bericht de faillissementen van alle bedrijven, dus inclusief eenmanszaken. Voorheen werden de faillissementen exclusief eenmanszaken gepubliceerd.