Peildatum 30 september

Bevat gegevens over alle personen die op 30 september van een verslagjaar in detentie zitten. Het betreft hier zowel gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet in eerste aanleg zijn veroordeeld als gedetineerden.