Coronamaatregelen

Van 14 maart tot en met 31 juli 2020 werden geen personen opgeroepen voor de tenuitvoerlegging van hun vonnis (zelfmelders). Het betreft veroordeelden van relatief lichte delicten met een korte straf. In deze periode werden vervangende hechtenissen voor niet betaalde geldboetes of niet-voltooide taakstraffen niet ten uitvoer gelegd (arrestanten). Om aan de algemene COVID-19-richtlijnen te voldoen, kon een deel van de capaciteit van de justitiële inrichtingen niet gebruikt worden.