Niet-financiële bedrijven boeken meer winst

© ANP / Lex van Lieshout
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2022 uit op 75,2 miljard euro. Dat is 8,4 miljard euro meer dan in het tweede kwartaal van 2021 en de hoogste winst geboekt in een tweede kwartaal sinds het begin van de tijdreeks in 1999. In het tweede kwartaal van 2022 hebben de bedrijven minder coronagerelateerde subsidies ontvangen dan een jaar eerder, maar toch was zowel de operationele winst als de winst van buitenlandse dochters hoger. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst. De operationele winst kwam kwam in het tweede kwartaal van 2022 uit op 46,8 miljard euro, tegen 43,5 miljard euro in het tweede kwartaal van 2021. Doordat er minder coronagerelateerde subsidies werden verstrekt, waren de ontvangen niet-productgebonden subsidies 3,4 miljard euro lager. De operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies was 6,6 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Met name de energiebedrijven, de luchtvaart, reisbureaus, uitzendbureaus en logiesverstrekkers boekten meer winst.

De winsten van buitenlandse dochters namen met 6,6 miljard euro toe. Vooral de winsten van buitenlandse dochters van bedrijven in de petrochemische industrie stegen. De overige winst was 1,4 miljard euro lager dan een jaar eerder. Dat komt door hogere betalingen aan de overheid in verband met de aardgaswinning. De binnenlandse dividendopbrengsten waren wel hoger dan in het tweede kwartaal van 2021. Zowel de renteontvangsten als de rentebetalingen waren iets lager dan een jaar eerder. 

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 2e kwartaal
 Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201836,9651,88819,4454,009
201938,3222,06317,9033,466
202025,99711,10611,1593,712
202137,7565,79117,9665,264
202244,3672,38824,5643,846

Meer belasting betaald, meer dividend uitgekeerd en meer geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het tweede kwartaal van 2022 betaalden de niet-financiële bedrijven 4,9 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het tweede kwartaal van 2021.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 10,0 miljard euro meer dividend uitgekeerd dan in het tweede kwartaal van 2021. De investeringen in vaste activa waren 4,4 miljard euro hoger.  

Winstquote toch omlaag

Ondanks de stijging van de operationele winst was de winstquote – de operationele winst als percentage van de toegevoegde waarde – met 34,0 procent in het tweede kwartaal van 2022 iets lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021 (34,9 procent). Dit komt door de afname van de ontvangen niet-productgebonden subsidies, die wel onderdeel zijn van de operationele winst maar niet van de toegevoegde waarde. 

Het is mogelijk dat er te veel coronagerelateerde subsidies zijn uitgekeerd en dat deze in een later stadium moet worden terugbetaald. Deze terugbetalingen worden toegerekend aan de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd. De huidige cijfers zijn inclusief een bijgesteld maar nog steeds voorlopig beeld van de terugbetalingen op basis van de nu bekende informatie. Dat beeld kan worden bijgesteld zodra meer informatie beschikbaar is.

Per 23 september 2022 publiceert het CBS de resultaten van onderzoek waarmee het mogelijk is de inkomsten en uitgaven van niet-financiële vennootschappen op te splitsen in die van bedrijven in Nederlandse handen en die van bedrijven in buitenlandse handen. Als gevolg van deze nieuwe inzichten zijn de ingehouden winsten van Nederlandse en buitenlandse dochterbedrijven voor de periode 1995-2022 (eerste kwartaal) bijgesteld. De cijfers over het tweede kwartaal in dit nieuwsbericht zijn gemaakt volgens de inzichten uit het nieuwe onderzoek. Voor een nadere toelichting op de bijstelling zie: Beter zicht op multinationals leidt tot bijstelling bni.