Steeds minder echtscheidingen

© Hollandse Hoogte / ANP XTRA
Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. Steeds meer stellen wonen echter ongehuwd samen, ook als ze kinderen krijgen. Het aandeel ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit elkaar gaat, neemt nog wel steeds toe. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS in het artikel Trends in (echt)scheidingen.

In 2021 eindigden 25,6 duizend huwelijken in een echtscheiding. Dat zijn minder dan 8 echtscheidingen per duizend echtparen. Dit aandeel is sinds 1980 niet meer zo laag geweest. In 2014 strandden nog 10,4 op de duizend huwelijken. Sindsdien neemt het aandeel echtscheidingen ieder jaar af.

Deels komt deze daling door vergrijzing en doordat jongere generaties minder, en op latere leeftijd trouwen. Zij wonen vaker ongehuwd samen of kiezen voor het geregistreerd partnerschap. Hierdoor bestaat de groep echtparen voor een steeds groter deel uit stellen die al decennialang getrouwd zijn. Dat drukt het echtscheidingscijfer omdat echtparen die langer bij elkaar zijn minder vaak scheiden.

Echtscheidingen
CategoryEchtscheidingen per duizend echtparen (Per 1 000 echtparen)
19503,0
19512,8
19522,6
19532,4
19542,4
19552,3
19562,3
19572,2
19582,1
19592,2
19602,2
19612,2
19622,2
19632,2
19642,3
19652,2
19662,4
19672,6
19682,7
19693,0
19703,3
19713,6
19724,6
19735,5
19745,8
19756,0
19766,2
19776,3
19786,5
19797,0
19807,5
19818,3
19829,0
19839,4
19849,9
19859,9
19868,7
19878,1
19888,1
19898,1
19908,1
19918,1
19928,6
19938,6
199410,2
19959,7
19969,9
19979,6
19989,2
19999,5
20009,8
200110,8
200210,7
200310,4
200410,4
200510,6
200610,3
200710,2
200810,2
20099,1
20109,5
20119,5
20129,7
20139,9
201410,4
201510,1
20169,9
20179,7
20189,2
20198,9
20208,6
2021*7,8
* Voorlopige cijfers

Ook nieuw gesloten huwelijken stabieler

Ook nieuw gesloten huwelijken eindigen de laatste jaren iets minder vaak in een echtscheiding. Van de echtparen die in 2010 trouwden, was minder dan 16 procent binnen tien jaar uit elkaar. De piek van het aandeel huwelijken dat binnen tien jaar strandde (18 procent) lag bij huwelijken gesloten in 1990. In de decennia daarvoor nam dit aandeel juist snel toe.

Dat huwelijken gesloten na 1990 steeds wat minder vaak eindigen in een echtscheiding, kan deels worden verklaard doordat steeds minder mensen voor hun 25e trouwen. Het risico op een scheiding is namelijk beduidend hoger als mensen op jongere leeftijd trouwen.

Huwelijken die binnen tien jaar eindigen in echtscheiding
Jaar van huwelijkssluitingEchtscheiding binnen tien jaar (%)
19503,0
19603,5
19707,7
198013,8
199018,3
200017,1
201015,6

Steeds meer ongetrouwde ouders

Steeds minder ouders zijn getrouwd als hun kind wordt geboren. Van de paren die in 1998 een kind kregen was 85 procent getrouwd. Dit aandeel daalde in de periode erna aanzienlijk. Van de stellen die in 2016 een kind kregen was 54 procent gehuwd, 38 procent woonde ongehuwd samen en ruim 7 procent had een geregistreerd partnerschap.

Scheidingen bij ouders nemen toe

Bij ouders die pas een kind hebben gekregen, neemt het aantal scheidingen toe. Van de ouderparen die in 2013 een kind kregen en op dat moment op hetzelfde adres woonden, was ruim 11 procent binnen zes jaar uit elkaar. Van de ouders die in 1998 een kind kregen was dit nog bijna 9 procent.

Ouders die bij de geboorte van hun kind gehuwd waren, scheidden het minst. Van de getrouwde stellen die in 2013 een kind kregen was minder dan 8 procent zes jaar later uit elkaar. Van de ouders met een geregistreerd partnerschap, scheidde ruim 10 procent. Bij de ouders die ongehuwd samenwoonden was het aandeel scheidingen het grootst: van hen was ruim 16 procent na zes jaar uit elkaar.

Scheiding ouders binnen zes jaar, naar burgerlijke staat bij geboorte kind
Geboortejaar kindTotaal (%)Ongehuwd (%)Gehuwd (%)Geregistreerd partnerschap (%)
19989,018,07,4
20019,516,67,6
20049,415,17,4
200710,015,17,410,2
201010,816,27,79,9
201311,116,27,910,4