Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Perioden Totaal huwelijksontbindingen Huwelijksontbindingen (aantal) Totaal huwelijksontbindingen Huwelijksontbindingen per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Totaal huwelijksontbindingen Huwelijksontbindingen per 1 000 echtp. (per 1 000 echtparen) Huwelijksontbindingen door echtscheiding Echtscheidingen (aantal) Huwelijksontbindingen door echtscheiding Echtscheidingen per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Huwelijksontbindingen door echtscheiding Echtscheidingen per 1 000 echtparen (per 1 000 echtparen) Huwelijksontbindingen door echtscheiding Gemiddelde huwelijksduur bij echtsch. (jaar) Huwelijksontbindingen door echtscheiding Totaal echtscheidingspercentage (%) Huwelijksontbindingen door echtscheiding Gemiddelde leeftijd mannen (jaar) Huwelijksontbindingen door echtscheiding Gemiddelde leeftijd vrouwen (jaar) Huwelijksontbindingen door overlijden Totaal mannen en vrouwen Overleden gehuwden (aantal) Huwelijksontbindingen door overlijden Totaal mannen en vrouwen Overleden gehuwden per 1 000 echtparen (per 1 000 echtparen) Huwelijksontbindingen door overlijden Mannen Overleden gehuwde mannen (aantal) Huwelijksontbindingen door overlijden Mannen Overleden gehuwde mannen per 1 000 echtp (per 1 000 echtparen) Huwelijksontbindingen door overlijden Mannen Gemiddelde leeftijd Overleden gehuwde mannen (jaar) Huwelijksontbindingen door overlijden Mannen Gemiddelde leeftijd Achterblijvende vrouwen (jaar) Huwelijksontbindingen door overlijden Vrouwen Overleden gehuwde vrouwen (aantal) Huwelijksontbindingen door overlijden Vrouwen Overleden gehuwde vrouwen per 1 000 e... (per 1 000 echtparen) Huwelijksontbindingen door overlijden Vrouwen Gemiddelde leeftijd Overleden gehuwde vrouwen (jaar) Huwelijksontbindingen door overlijden Vrouwen Gemiddelde leeftijd Achterblijvende mannen (jaar)
1950 39.746 3,9 18,6 6.462 0,64 3,0 11,2 . 38,4 35,6 33.284 15,6 19.562 9,2 65,5 61,7 13.722 6,4 63,6 65,0
1955 42.977 4,0 18,3 5.498 0,51 2,3 11,4 . 39,6 36,8 37.479 16,0 23.404 10,0 66,3 62,4 14.075 6,0 64,7 66,1
1960 47.272 4,1 18,4 5.672 0,49 2,2 11,1 . 39,1 36,0 41.600 16,2 26.784 10,4 66,7 62,8 14.816 5,8 65,8 67,3
1965 54.981 4,5 19,6 6.206 0,50 2,2 11,5 . 39,1 36,0 48.775 17,4 32.715 11,7 67,1 63,3 16.060 5,7 66,4 68,0
1970 65.285 5,0 21,0 10.317 0,79 3,3 11,8 . 38,6 35,6 54.968 17,7 37.843 12,2 67,6 63,9 17.125 5,5 66,5 68,2
1975 76.885 5,6 23,0 20.093 1,47 6,0 12,5 19,3 38,7 36,0 56.792 17,0 40.009 12,0 68,5 64,8 16.783 5,0 67,1 68,8
1980 81.504 5,8 23,8 25.735 1,82 7,5 11,9 24,0 37,7 35,1 55.769 16,3 40.065 11,7 69,3 65,7 15.704 4,6 67,4 69,2
1985 91.479 6,3 26,6 34.044 2,35 9,9 12,8 32,2 39,6 36,5 57.435 16,7 41.480 12,1 70,4 66,8 15.955 4,6 68,2 69,9
1990 85.816 5,7 24,6 28.419 1,90 8,1 12,7 28,1 40,1 37,2 57.397 16,4 41.230 11,8 71,2 67,7 16.167 4,6 68,5 70,3
1995 92.539 6,0 26,1 34.170 2,21 9,7 12,2 31,7 40,4 37,7 58.369 16,5 41.586 11,7 71,9 68,4 16.783 4,7 68,5 70,4
2000 93.603 5,9 26,4 34.650 2,18 9,8 12,9 33,9 41,9 39,0 58.953 16,6 41.063 11,6 72,7 69,2 17.890 5,1 69,2 71,0
2005 88.178 5,4 25,2 31.905 1,95 9,1 13,8 33,4 43,7 40,7 56.273 16,1 38.613 11,0 73,6 70,2 17.660 5,1 69,9 71,7
2010 88.182 5,3 25,6 32.544 1,96 9,5 14,4 36,2 45,6 42,5 55.638 16,2 37.765 11,0 74,7 71,2 17.873 5,2 70,9 72,7
2015 92.552 5,5 27,4 34.232 2,02 10,1 14,8 39,6 46,9 43,7 58.320 17,3 38.987 11,6 76,2 72,7 19.333 5,7 72,6 74,3
2018 91.080 5,3 27,1 30.729 1,78 9,2 15,0 37,1 47,6 44,3 60.351 18,0 39.874 11,9 77,0 73,6 20.477 6,1 73,6 75,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers van de huwelijksontbindingen door overlijden en door echtscheiding onder de geregistreerde bevolking van Nederland.
Exclusief beëindigingen van geregistreerde partnerschappen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 november 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers over 2019 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Totaal huwelijksontbindingen
Beëindigingen van het huwelijk door overlijden of echtscheiding.
Exclusief beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Huwelijksontbindingen
Huwelijksontbindingen per 1 000 inwoners
Huwelijksontbindingen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.
Huwelijksontbindingen per 1 000 echtp.
Huwelijksontbindingen per 1 000 echtparen.
Huwelijksontbindingen per duizend van het gemiddelde aantal gehuwde mannen (echtparen).

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen aan het einde van de periode.
Huwelijksontbindingen door echtscheiding
Exclusief beëindiging van het geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden.

Echtscheiding:
Ontbinding van het huwelijk door een beschikking van de rechter op de bij de wet omschreven grond. De echtscheiding wordt van kracht zodra deze is ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Voor de periode tot en met september 1994 ging het om alle beschikkingen door een Nederlandse rechter, ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het maakte daarbij niet uit of de bij die echtscheiding betrokken personen al dan niet in Nederland woonachtig waren.
Vanaf oktober 1994 gaat het om de echtscheidingen waarvan ten minste één van de partners staat ingeschreven in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Het maakt hierbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een Nederlandse rechter is uitgesproken. Een echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente van huwelijkssluiting. Huwelijken die in het buitenland zijn gesloten en in Nederland zijn geregistreerd kunnen in Nederland worden ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het echtscheidingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Echtscheidingen
Echtscheidingen per 1 000 inwoners
Echtscheidingen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.
Echtscheidingen per 1 000 echtparen
Echtscheidingen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen (echtparen).

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen aan het einde van de periode.
Gemiddelde huwelijksduur bij echtsch.
Gemiddelde huwelijksduur in jaren bij echtscheiding.
Het rekenkundig gemiddelde van alle huwelijksduren van de ontbonden huwelijken door echtscheiding.

Huwelijksduur:
Duur van het huwelijk in jaren berekend als het jaar van echtscheiding min het jaar van huwelijkssluiting.
Totaal echtscheidingspercentage
Echtscheidingspercentage:
Het percentage huwelijken dat door een echtscheiding zal worden ontbonden als de in het verslagjaar waargenomen huwelijksduurspecifieke sterfte- en echtscheidingskansen blijven gelden. Tot en met 1997 werd bij de berekening van het echtscheidingspercentage onder andere gebruik gemaakt van cijfers over echtscheidingen. Vanaf 1998 wordt gebruik gemaakt van de van echt scheidende vrouwen. De verschillen zijn minimaal.
Gemiddelde leeftijd mannen
Gemiddelde leeftijd mannen bij echtscheiding.

Gemiddelde leeftijd:
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van mannen die van echt zijn gescheiden.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van echtscheiding.
Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.
Gemiddelde leeftijd vrouwen
Gemiddelde leeftijd vrouwen bij echtscheiding.

Gemiddelde leeftijd:
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die van echt zijn gescheiden.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van echtscheiding.
Te berekenen als jaar van echtscheiding min geboortejaar.
Huwelijksontbindingen door overlijden
Huwelijksontbindingen door overlijden van gehuwde personen.
Exclusief beëindiging van het geregistreerd partnerschap door overlijden.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal mannen en vrouwen
Huwelijksontbindingen door overlijden van gehuwde mannen en vrouwen.
Overleden gehuwden
Overleden gehuwden per 1 000 echtparen
Overleden gehuwden per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen (echtparen).

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen aan het einde van de periode.
Mannen
Huwelijksontbindingen door overlijden van gehuwde mannen.
Overleden gehuwde mannen
Overleden gehuwde mannen per 1 000 echtp
Overleden gehuwde mannen per 1 000 echtparen.
Overleden gehuwde mannen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen (echtparen).

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen aan het einde van de periode.
Gemiddelde leeftijd
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden.
Te berekenen als het jaar van overlijden min het geboortejaar.
Overleden gehuwde mannen
Gemiddelde leeftijd van de gehuwde man tijdens zijn overlijden.
Achterblijvende vrouwen
Gemiddelde leeftijd van de achterblijvende vrouw na overlijden van haar echtgenoot. Tot 2010 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van zijn overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland. Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn overlijden inwoner was van Nederland.
Vrouwen
Huwelijksontbindingen door overlijden van gehuwde vrouwen.
Overleden gehuwde vrouwen
Overleden gehuwde vrouwen per 1 000 e...
Overleden gehuwde vrouwen per 1 000 echtparen.
Overleden gehuwde vrouwen per duizend van het gemiddeld aantal gehuwde mannen (echtparen).

Gemiddeld aantal gehuwde mannen:
De helft van het aantal gehuwde mannen aan het begin van een periode plus de helft van de gehuwde mannen aan het einde van de periode.
Gemiddelde leeftijd
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden.
Te berekenen als het jaar van overlijden min het geboortejaar.
Overleden gehuwde vrouwen
Gemiddelde leeftijd van de gehuwde vrouw tijdens haar overlijden.
Achterblijvende mannen
Gemiddelde leeftijd van de achterblijvende man na overlijden van zijn echtgenote. Tot 2010 werd de persoon geteld indien de overleden partner op het moment van haar overlijden inwoner was van Nederland, ongeacht of de persoon op dat moment zelf inwoner was van Nederland. Vanaf 2010 moet de persoon tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens haar overlijden inwoner was van Nederland.