Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers


Deze tabel bevat cijfers over van echt scheidende en verweduwende personen onder de bevolking van Nederland. De cijfers zijn exclusief ontbonden partnerschapsregistraties.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Van echt scheidende personen naar leeftijd (op 31 december) en geslacht;
- Verweduwende personen naar leeftijd (op 31 december) en geslacht.

Het CBS herziet de tabellen van de bevolkings- en huishoudensstatistieken. Het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt zo spoedig mogelijk herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 29 november 2019:
De definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2020 worden de cijfers over 2019 in deze publicatie opgenomen.

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Van echt scheidende personenVan echt scheidende personen (aantal) Van echt scheidende personenVan echt scheidenden per 1 000 gehuwden (promille) Van echt scheidende personenVan echt scheidenden per 1 000 inwoners (promille) Verweduwende personenVerweduwende personen (aantal) Verweduwende personenVerweduwende personen per 1 000 gehuwden (promille) Verweduwende personenVerweduwende personen per 1 000 inwoners (promille)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1950 12.302 2,9 1,7 33.284 7,8 4,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1960 10.893 2,1 1,3 41.600 8,1 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1970 19.888 3,2 2,0 54.968 8,9 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1980 50.285 7,3 4,4 55.769 8,1 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 1990 55.314 7,9 4,4 57.397 8,2 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 65.783 9,3 5,0 58.953 8,3 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 62.368 9,1 4,5 55.801 8,1 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2011 62.301 9,1 4,4 54.723 8,0 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2012 63.721 9,3 4,5 56.124 8,2 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2013 64.284 9,4 4,5 56.257 8,3 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2014 67.752 10,0 4,7 55.398 8,2 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2015 65.574 9,7 4,5 57.604 8,5 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 58.499 8,7 4,0 59.821 8,9 4,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens