Minder huishoudelijk afval in 2021

Afvalcontainers in tuin
© Hollandse Hoogte / Guus Pauka
In 2021 werd 8,8 miljard kilogram aan huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 506 kilogram per inwoner. In 2020 was dit nog 9,1 miljard kilogram (523 kilogram per inwoner). In 2021 daalde de hoeveelheid bij huishoudens opgehaald en bij milieustraten ingezameld afval met 3 procent. Vooral de hoeveelheden grof tuinafval, hout, puin en grond namen – na een flinke toename in 2020 – weer af. De hoeveelheid ingezameld groente-, fruit- en tuinafval (gft) nam juist toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ingezameld huishoudelijk afval
PeriodeHuishoudelijk restafval (kg per inwoner)Gescheiden grof huishoudelijk afval (kg per inwoner)Gft-afval (kg per inwoner)Oud papier en karton (kg per inwoner)Glas, pmd en overig fijn huishoudelijk afval (kg per inwoner)
199332623,6574822,8
199429829,8804722,6
199527839,6924723,6
199627550,2945424,6
199727961,1985924,9
199828566,1956524,6
199929575,5926624,6
200030481,4926425,6
200130481,7886325,6
200229889876225,5
200329288,2836125,6
200429293876325,6
200529494,5846426,5
200629396796626,5
2007291101,1806827,4
200828997,1796927,2
200927997,7796529,2
201026793,1766432,2
201126596,3786333,2
201225593,2785933,1
201324289,2755534,2
201423892,7805434,3
201523195,1805436,3
201622399,4835340,1
201721399,8865143
2018**206106,5875045,2
2019**198108,7904847,2
2020**209117,7964852,4
2021*199111,4974851,3
*Voorlopige cijfers **Nader voorlopige cijfers

Minder huishoudelijk restafval ingezameld

In 2020 werd per inwoner 209 kilogram aan huishoudelijk restafval ingezameld, in 2021 was dit 199 kilogram. Diverse gemeenten hebben maatregelen genomen om afvalscheiding aan de bron te bevorderen, zoals het veranderen van de inzamelfrequentie aan huis van verschillende soorten afval. Door restafval minder vaak op te halen en juist vaker het afval op te halen waarvan de gemeente het scheiden wil stimuleren, kunnen burgers worden aangemoedigd om het afval beter te scheiden. Een andere maatregel is het verlagen van de tarieven van gescheiden afvalstromen, en het verhogen van de tarieven voor restafval (bijvoorbeeld in de vorm van gedifferentieerde tarieven).

Ingezameld huishoudelijk afval per inwoner
Mutatie t.o.v. jaar eerder2021* (verandering in kg t.o.v. een jaar eerder)2020** (verandering in kg t.o.v. een jaar eerder)2019** (verandering in kg t.o.v. een jaar eerder)
Schone grond-0,510,2
Grof tuinafval-1,20,6-0,5
Schoon puin-1,83,40,8
Houtafval-2,23,51,2
*Voorlopige cijfers **Nader voorlopige cijfers

Daling ingezameld grof tuinafval, hout, grond en puin na toename in 2020

In 2021 nam de hoeveelheid grof afval dat gescheiden werd ingezameld af tot gemiddeld 111 kilogram per inwoner. In 2020 was dit nog 118 kilogram, in 2019 werd 109 kilogram per inwoner ingezameld.
In 2020 werd de milieustraat druk bezocht. Als gevolg van de maatregelen rondom corona waren mensen vaker thuis. Er werd naar verhouding veel in de tuin gewerkt, en veel huizen werden verbouwd of opgeruimd. In 2021 daalde de hoeveelheid ingezameld grof afval weer. Zo werd er 27,5 kilogram per inwoner aan grof tuinafval ingezameld, 1,2 kilogram minder dan in 2020. De afname is vooral sterk bij houtafval (2,2 kilogram per inwoner minder) en schoon puin (-1,8 kilogram). In 2020 werd van deze afvalstromen nog achtereenvolgens 3,5 en 3,4 kilogram per inwoner meer ingezameld dan een jaar eerder.

Inzameling gft-afval weer bijna op piekniveau van 1997

In 2021 werd gemiddeld 97 kilogram per inwoner aan gft-afval ingezameld, bijna net zo veel als in 1997 (98 kilogram). In 1993 werd nog maar 57 kilogram per inwoner ingezameld. De scheiding van gft-afval nam een vlucht toen in 1994 de inzameling ervan wettelijk verplicht werd, en in de jaren erna werden ook veel initiatieven ontplooid om gft-afval apart te verwerken. Na een aanvankelijke toename daalde de ingezamelde hoeveelheid vervolgens tot 75 kilogram per inwoner in 2013. Daarna nam de scheiding van gft-afval weer toe als gevolg van nieuwe stimuleringsmaatregelen.