Ingezameld afval

Het huishoudelijk afval in Nederland wordt op twee manieren ingezameld. De eerste is het huis-aan-huis ophalen van afval bij huishoudens thuis via de vuilniswagen. De andere manier is het wegbrengen of laten wegbrengen van afval naar een milieustraat of afvalbrengstation door huishoudens of andere particulieren.

Binnen het ingezameld huishoudelijk afval is nog meer onderscheid te maken. Ten eerste is er het onderscheid tussen fijn en grof huishoudelijk afval. Fijn huishoudelijk afval is beperkt van omvang en gewicht, en kan daarom aangeboden worden via reguliere inzamelmiddelen zoals vuilniszakken, afvalcontainers of verzamelcontainers. Grof huishoudelijk afval is afval dat te groot of te zwaar is om met de genoemde inzamelmiddelen aan te bieden.
Ten tweede is er het onderscheid tussen gemengd afval en gescheiden afval. Fijn en grof huishoudelijk restafval en verbouwingsrestafval worden gemengd ingezameld; alle overige afvalcomponenten worden gescheiden ingezameld.

Onderstaande lijst geeft een overzicht van alle afvalcomponenten en de verhouding met de begrippen die in het artikel worden genoemd.

Huishoudelijk restafval
Restafval bestaat uit de volgende componenten:
- (fijn) huishoudelijk restafval
- grof huishoudelijk restafval
- verbouwingsrestafval
Dit is allemaal gemengd afval. Grof huishoudelijk afval en verbouwingsrestafval zijn grof afval.

Gescheiden fijn huishoudelijk afval.
Dit bestaat uit de volgende componenten:
- gft-afval
- oud papier en karton
- textiel
- verpakkingsglas
- kunststof verpakkingen
- drankenkartons
- metalen verpakkingen
- pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken)
- klein chemisch afval (kca)
- luiers
- frituurvet en –olie
- mengfracties.

Gescheiden grof huishoudelijk afval
Dit bestaat uit de volgende componenten:
- grof tuinafval
- afgedankte elektr(on)ische apparaten
- bruikbare huisraad
- harde plastics
- vloerbedekking
- matrassen
- schoon puin
- houtafval (A- en B-hout)
- houtafval (C-hout)
- metalen
- vlakglas
- bitumenhoudende dakbedekking
- gips
- asbesthoudend afval
- schone grond
- autobanden
- piepschuim
- gasflessen en brandblussers
- overig huishoudelijk afval.