Niet-financiële bedrijven boeken recordwinst

© ANP / Sabine Joosten
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 81,5 miljard euro. Dat is 13,7 miljard euro meer dan in het eerste kwartaal van 2021 en de hoogste winst geboekt in een eerste kwartaal sinds het begin van de tijdreeks in 1999. In het eerste kwartaal van 2022 hebben de bedrijven minder coronagerelateerde subsidies ontvangen dan een jaar eerder, maar toch was zowel de operationele winst als de winst van buitenlandse dochters hoger. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe (voorlopige) cijfers.

De brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst. De operationele winst kwam in het eerste kwartaal van 2022 uit op 54,5 miljard euro, tegen 49,1 miljard euro in het eerste kwartaal van 2021. Doordat er minder coronagerelateerde subsidies werden verstrekt, waren de ontvangen niet-productgebonden subsidies 3,8 miljard euro lager. De operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies was 9,1 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Met name de delfstoffenwinning, de petrochemische industrie, de energiebedrijven, de groothandel, de horeca, de reisbureaus en de luchtvaart boekten meer winst. De stijging van de winst van de delfstoffenwinning, de petrochemie en de energiebedrijven hangt samen met de ontwikkeling van de energieprijzen. De horeca, de reisbureaus en de luchtvaart boekten meer winst door het op gang komen van het uitgaansleven en het reisverkeer.

De winsten van buitenlandse dochters namen met 7,3 miljard euro toe. Vooral de winsten van buitenlandse dochters van bedrijven in de petrochemische industrie stegen. De overige winst was 1,0 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dat komt doordat de binnenlandse dividendopbrengsten hoger waren dan in het eerste kwartaal van 2021. De renteontvangsten namen af terwijl de rentebetalingen nauwelijks veranderden.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 1e kwartaal
 Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro)Niet-productgebonden subsidies (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
201843,6171,62218,6331,096
201944,9311,81719,3941,78
202042,2612,4714,5811,281
202141,8427,30116,8871,809
202250,9793,48224,2322,813

Meer belasting betaald, meer dividend uitgekeerd en meer geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het eerste kwartaal van 2022 betaalden de niet-financiële bedrijven 3,2 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het eerste kwartaal van 2021.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 3,0 miljard euro meer dividend uitgekeerd dan in het eerste kwartaal van 2021. De investeringen in vaste activa waren 1,2 miljard euro hoger.

Winstquote toch omlaag

Ondanks de forse stijging van de operationele winst was de winstquote – de operationele winst als percentage van de toegevoegde waarde – met 42,1 procent in het eerste kwartaal van 2022 iets lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021 (42,8 procent). Dit komt doordat de procentuele stijging van de beloning van werknemers groter was dan die van de operationele winst.

Het is mogelijk dat er te veel coronagerelateerde subsidies zijn uitgekeerd en dat deze in een later stadium moet worden terugbetaald. Deze terugbetalingen worden toegerekend aan de periode waarvoor de subsidie is aangevraagd. De huidige cijfers zijn inclusief een bijgesteld maar nog steeds voorlopig beeld van de terugbetalingen op basis van de nu bekende informatie. Dat beeld kan worden bijgesteld zodra meer informatie beschikbaar is.