Omzet industrie in eerste kwartaal 24,5 procent hoger

Fabricage van zonnepanelen
© CBS / Alrik Swagerman
In het eerste kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 24,5 procent hoger dan een jaar eerder, vooral door hogere prijzen. Het aantal faillissementen bedroeg 27 tegen 19 in het eerste kwartaal vorig jaar. Per saldo verwachten industriële producenten in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet en een hogere personeelsbezetting te realiseren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het eerste kwartaal van 2022 respectievelijk 25,1 en 24,1 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen waren 23,2 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzet industrie
JaarKwartaalBinnenland (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Buitenland (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Totaal (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20171e kwartaal10,610,010,2
20172e kwartaal4,38,77,1
20173e kwartaal1,57,25,2
20174e kwartaal2,48,46,1
20181e kwartaal4,17,66,3
20182e kwartaal8,75,86,8
20183e kwartaal11,85,97,9
20184e kwartaal7,6-2,11,4
20191e kwartaal-0,2-6,8-4,4
20192e kwartaal-1,0-7,0-4,8
20193e kwartaal-4,1-7,6-6,3
20194e kwartaal-4,70,5-1,5
20201e kwartaal0,0-2,6-1,7
20202e kwartaal-16,4-15,9-16,1
20203e kwartaal-7,9-7,8-7,8
20204e kwartaal-6,8-7,4-7,2
20211e kwartaal-1,0-1,1-1,0
20212e kwartaal20,421,020,8
20213e kwartaal18,714,015,7
20214e kwartaal27,522,124,1
20221e kwartaal25,124,124,5

Meer faillissementen uitgesproken

Het aantal uitgesproken faillissementen lag hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2022 werden in de industrie in het eerste kwartaal 27 faillissementen uitgesproken; in 2021 waren dit er 19. Hiermee is het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2022 42,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzettoename voor alle hoofdbranches

Alle hoofdbranches in de industrie boekten een hogere omzet dan een jaar eerder. De raffinaderijen en chemie boekten de hoogste omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2022 (47,9 procent). In deze branche hebben, net als een kwartaal eerder, voornamelijk de aardolie- en de chemische industrie meer omgezet dan een jaar eerder; 80,4 en 40,1 procent. De afzetprijzen voor de aardolie-industrie en de chemische industrie stegen met 81,8 en 42,2 procent. De omzet was ook hoger in de papierindustrie (29,3 procent) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (29,2 procent). In de papier- en basismetaalindustrie lagen de afzetprijzen respectievelijk 25,2 en 47,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie, de hout- en bouwmaterialenindustrie en de textiel-, kleding- en lederindustrie zetten meer dan 10 procent meer om dan vorig jaar. De transportmiddelenindustrie had met 3,6 procent de laagste omzetstijging van alle industriebranches ten opzichte van een jaar eerder. In deze hoofdbranche had de groep producenten van auto’s, aanhangwagens en opleggers een iets hogere omzet dan een jaar eerder (1,9 procent). In deze groep was de omzetstijging in het binnenland (8,6 procent) groter dan in het buitenland (0,5 procent). De producenten van overige transportmiddelen boekten meer omzet dan een jaar eerder (6,8 procent). In deze deelbranche zijn onder andere producenten van schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen actief.

Omzet industriële branches, 1e kwartaal 2022
Branches Omzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Totaal industrie24,5
Raffinaderijen, chemie47,9
Papier, grafisch29,3
Metaal29,2
Voedings- en genotmiddelen20,0
Textiel, kleding, leer15,3
Hout, bouwmaterialen12,8
Elektrotechnische en machine-industrie 5,6
Transport3,6

Hogere omzet en personeelssterkte verwacht in tweede kwartaal 2022

Per saldo 25,4 procent van de ondernemers gaf aan voor het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet te verwachten. Hiermee zijn ondernemers positiever gestemd over de omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder (18,5 procent). Het saldo wordt bepaald door het percentage negatief gestemde ondernemers af te trekken van het percentage positief gestemde ondernemers.
Per saldo 20,4 procent van de ondernemers verwacht dat de personeelssterkte ook zal toenemen in het tweede kwartaal van 2022. Hiermee zijn ondernemers positiever gestemd over de personeelssterkte dan in het tweede kwartaal van 2021, toen per saldo 11,1 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte verwachtte.

Verwachtingen industrie over omzet en personeel
JaarKwartaalOmzet (% saldo ondernemers die toe- of afname verwachten)Personeelssterkte (% saldo ondernemers die toe- of afname verwachten)
20201e kwartaal4,28,4
20202e kwartaal-50,3-21,4
20203e kwartaal-1,9-7,1
20204e kwartaal6,9-1,8
20211e kwartaal0,32,0
20212e kwartaal18,511,1
20213e kwartaal14,017,6
20214e kwartaal24,121,4
20221e kwartaal9,022,1
20222e kwartaal25,420,4