Producentenvertrouwen verandert nauwelijks in maart

© ANP
In maart 2022 is de stemming onder ondernemers in de industrie nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 8,5 in februari naar 8,7 in maart, aldus het CBS. Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid was echter minder positief. In het producentenvertrouwen van maart speelde voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,9. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni-15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2
2022januari9
2022februari8,5
2022maart8,7

Oordeel over verwachte bedrijvigheid en orderpositie verslechtert

De ondernemers in de industrie oordeelden in maart minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ook waren zij minder positief over de orderportefeuille. Hun oordeel over de voorraden gereed product was daarentegen positiever dan een maand eerder.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Ondernemers in hout- en bouwmaterialenindustrie het meest positief

In iets meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen in maart af. De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren het meest positief. Wel daalde het vertrouwen hier het sterkst.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 Maart 2022 (gemiddelde van de deelvragen)Februari 2022 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
19,122,4
Elektrotechnische
en machine
1715,3
Transportmiddelen14,711,4
Textiel, kleding,
leer
112,9
Papier en grafische8,811,1
Voedings- en
genotmiddelen
7,36,9
Aardolie en chemie5,76
Basismetaal,
metaalproducten
2,33,8

Oordeel over toekomstig economische klimaat verslechtert

In maart waren de industriële ondernemers per saldo negatief over het economisch klimaat in de komende drie maanden. Dat is voor het eerst na 2020.

Economisch klimaat komende 3 maanden
jaarmaandsaldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
2018april10,3
2018mei7,9
2018juni7,7
2018juli7,6
2018augustus5,2
2018september7,7
2018oktober7,4
2018november3,3
2018december4,1
2019januari4
2019februari2,1
2019maart5
2019april4
2019mei2,6
2019juni0,9
2019juli0,5
2019augustus1,8
2019september-1
2019oktober-4
2019november-4,4
2019december-1,8
2020januari-0,5
2020februari2,7
2020maart-11,9
2020april-65,6
2020mei-45,9
2020juni-18,8
2020juli-8,1
2020augustus-1,5
2020september-1,4
2020oktober-10,9
2020november-16,3
2020december-3,2
2021januari0,7
2021februari2
2021maart9
2021april11,8
2021mei13,2
2021juni16,6
2021juli11,8
2021augustus10
2021september13,4
2021oktober11,6
2021november7,1
2021december2,6
2022januari4,2
2022februari5,2
2022maart-10,8

Productie industrie groeit met bijna 8 procent in januari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 7,9 procent hoger dan in januari 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 13,3 procent.

Sterkste daling producentenvertrouwen Duitsland ooit

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) daalde sterker dan ooit tevoren en sloeg van positief om in negatief. Ondernemers waren vooral zeer pessimistisch over de verwachte bedrijvigheid. Verder waren ze minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in januari met 0,2 procent in vergelijking met een jaar eerder.