2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit

Phishing
© Hollandse Hoogte / Rick Nederstigt Fotografie
In 2021 was 17 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder, bijna 2,5 miljoen mensen, naar eigen zeggen slachtoffer van online criminaliteit. De meesten kregen te maken met online oplichting en fraude. Een op de drie slachtoffers ondervindt psychische of financiële problemen door wat hen overkomen is. Minder dan de helft doet melding van online criminaliteit, bijna 20 procent doet aangifte. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2021.

Tien procent, ruim anderhalf miljoen mensen, was in 2021 slachtoffer van online oplichting en fraude. In de meeste gevallen ging het om aankoopfraude (7 procent), dat wil zeggen dat online gekochte producten of diensten niet werden geleverd, terwijl ze wel betaald waren. Zeven procent was slachtoffer van hacken, waarbij het in de meeste gevallen ging om het inbreken op een account. Twee procent had te maken met online bedreiging en intimidatie. Het gaat dan om bedreiging met geweld, online pesten, online stalken en shamesexting.

Slachtoffers online criminaliteit, 2021
 2021 (%)
Online criminaliteit totaal16,9
Online oplichting en fraude9,7
Aankoopfraude6,9
Verkoopfraude1,4
Fraude betalingsverkeer1,3
Identiteitsfraude0,8
Phishing0,8
Hacken6,9
Hacken account5,7
Hacken apparaat2,9
Online bedreiging en intimidatie2,3
Bedreiging0,9
Pesten0,8
Stalken0,8
Shamesexting0,4
Overige online delicten0,6

Ruim honderdduizend Nederlanders gedupeerd door phishing

Phishing is online oplichting, waarbij de dader zich voordoet als iemand anders en online personen met valse verhalen benadert om geld afhandig te maken. Vaak worden veel personen tegelijk benaderd. Van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder zeggen in 2021 meer dan twee op de drie (68 procent) dat ze in de afgelopen 12 maanden ten minste één keer een telefoontje, e-mail- of ander bericht hebben ontvangen dat (waarschijnlijk) van een oplichter was. Twee procent geeft aan hier in te zijn getrapt. Bijna de helft hiervan (0,8 procent, ruim honderdduizend personen) is er uiteindelijk geld door verloren.

Online bedreiging en intimidatie hebben grootste impact

Bijna 1 op de 5 slachtoffers van online criminaliteit zegt gevolgen te ervaren van wat hen overkomen is, vooral in emotioneel of psychisch opzicht. De impact op het slachtoffer verschilt sterk naar soort delict of incident. Slachtoffers van online bedreiging en intimidatie ervoeren vaker problemen dan slachtoffers van online oplichting en fraude en slachtoffers van hacken. Zo zegt meer dan de helft van slachtoffers van online pesten hier problemen door te ervaren, tegen iets meer dan 10 procent van degenen die met hacken of aankoopfraude te maken hebben gehad.

Gevolgen online criminaliteit voor slachtoffers, 20211)
 Totaal (% slachtoffers)Emotionele of psychische problemen (% slachtoffers)Financiële problemen (% slachtoffers)
Online criminaliteit totaal18,214,86,5
Pesten53,653,05,6
Stalken43,042,35,7
Shamesexting37,036,14,1
Phishing34,825,317,8
Bedreiging33,332,34,8
Verkoopfraude23,815,412,6
Identiteitsfraude23,020,36,2
Fraude betalingsverkeer17,111,98,6
Aankoopfraude13,89,17,6
Hacken13,510,84,4
Overige online delicten28,724,98,6
1)Per incident kon ook een combinatie van problemen worden gemeld.

Minder dan de helft meldt online criminaliteit

Van alle slachtoffers van online criminaliteit heeft 47 procent bij een instantie of in hun eigen kring gemeld wat hen overkomen is, 19 procent heeft aangifte gedaan bij de politie. Fraude in het betalingsverkeer werd door ruim drie kwart van de slachtoffers bij een instantie (bijvoorbeeld bank, politie, Fraudehelpdesk) gemeld. Een kwart van deze slachtoffers deed aangifte bij de politie. Slachtoffers van phishing deden met 55 procent het vaakst aangifte. Van hacken werd het minst vaak aangifte gedaan.

Melding en aangifte online criminaliteit, 2021
 Melding (% slachtoffers)Aangifte (% slachtoffers)
Online criminaliteit totaal46,518,7
Fraude betalingsverkeer76,624,9
Phishing70,855,1
Stalken68,422,6
Pesten66,414,0
Identiteitsfraude56,432,1
Shamesexting54,217,0
Verkoopfraude46,624,8
Aankoopfraude40,620,0
Hacken37,611,5
Bedreiging25,618,5
Overige online delicten45,623,1