Producentenvertrouwen iets omlaag in februari

© Hollandse Hoogte / Herman Engbers
In februari 2022 is de stemming onder ondernemers in de industrie iets verslechterd. Het vertrouwen ging van 9,0 in januari naar 8,5 in februari, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen lag echter ook in februari ruim boven het langjarig gemiddelde.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,8. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni-15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2
2022januari9
2022februari8,5

Oordeel over verwachte bedrijvigheid en voorraden verslechtert

De ondernemers in de industrie oordeelden in februari minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Ook waren zij negatiever over hun voorraden gereed product. Hun oordeel over de orderpositie was daarentegen positiever dan een maand eerder.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

Het oordeel over de voorraden gereed product is negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Ondernemers in hout- en bouwmaterialenindustrie het meest positief

In meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen in februari af. Het sterkst daalde het vertrouwen in de transportmiddelenindustrie, waar met name de verwachte bedrijvigheid fors onderuit ging. De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in februari het meest positief.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 Februari 2022 (gemiddelde van de deelvragen)Januari 2022 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
22,420
Elektrotechnische
en machine
15,316,4
Transportmiddelen11,418,9
Papier en grafische11,111,4
Voedings- en
genotmiddelen
6,93,2
Aardolie en chemie68,8
Basismetaal,
metaalproducten
3,88,4
Textiel, kleding,
leer
2,910,2

Productie industrie groeit met bijna 13 procent in december

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 12,6 procent hoger dan in december 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 10,9 procent. De productie lag in december op het hoogste niveau ooit.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) nam in februari een stuk toe. Ondernemers waren optimistischer over de huidige bedrijvigheid en ook over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in december met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van december 2019 lag de productie 2,8 procent lager.