Ondernemers industrie minder optimistisch

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
In januari 2022 waren de ondernemers in de industrie minder optimistisch. Het vertrouwen ging van 10,2 in december naar 9,0 in januari, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen lag echter ook in januari ruim boven het langjarig gemiddelde.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,8. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni -15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni 11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2
2022januari9

Vooral oordeel over verwachte bedrijvigheid en orderpositie verslechterd

De ondernemers in de industrie oordeelden in januari vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderpositie. Over hun voorraden gereed product waren zij iets minder negatief.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

Het oordeel over de voorraden gereed product is neutraal. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is even groot als het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Ondernemers in hout- en bouwmaterialenindustrie het meest positief

In meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen af. Het sterkst daalde het vertrouwen in de papier- en grafische industrie. Het vertrouwen in de transportmiddelenindustrie verbeterde daarentegen een stuk. De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in januari het meest positief.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 Januari 2022 (gemiddelde van de deelvragen)December 2021 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
2016,4
Transportmiddelen18,913,2
Elektrotechnische
en machine
16,420,9
Papier en grafische11,418,9
Textiel, kleding,
leer
10,28,5
Aardolie en chemie8,811,1
Basismetaal,
metaalproducten
8,49,1
Voedings- en
genotmiddelen
3,20,5

Bezettingsgraad nagenoeg gelijk

De benutting van machines en installaties in de industrie kwam bij aanvang van het eerste kwartaal van 2022 uit op 83,6 procent. Hiermee lag de bezettingsgraad iets lager dan een kwartaal eerder, toen de bezettingsgraad op 83,8 procent lag. De bezettingsgraad lag daarentegen wel 3,6 procentpunt hoger dan begin januari 2021.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal
   Bezettingsgraad (%)
20182e kwartaal83,6
20183e kwartaal84,5
20184e kwartaal84,1
20191e kwartaal83,9
20192e kwartaal84,3
20193e kwartaal84,3
20194e kwartaal84
20201e kwartaal82,7
20202e kwartaal74,2
20203e kwartaal76,9
20204e kwartaal79,2
20211e kwartaal80
20212e kwartaal81,7
20213e kwartaal84,1
20214e kwartaal83,8
20221e kwartaal83,6

Productie industrie groeit met bijna 11 procent in november

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 10,6 procent hoger dan in november 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 9,9 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) nam in januari toe. Ondernemers waren optimistischer over de huidige bedrijvigheid en ook over de verwachte bedrijvigheid. In Duitsland nam de bezettingsgraad toe, van 84,9 naar 85,6 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in november met 2,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van november 2019 lag de productie 5,9 procent lager.