Ondernemers industrie minder optimistisch

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In december 2021 waren de ondernemers in de industrie minder positief. Het vertrouwen ging van 12,7 in november naar 10,2 in december, aldus het CBS. Het producentenvertrouwen lag echter ook in december ruim boven het langjarig gemiddelde.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,7. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni -15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni 11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2

Vooral oordeel over verwachte bedrijvigheid en voorraden verslechterd

De ondernemers in de industrie oordeelden in december vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden gereed product. Ook hun oordeel over de orderpositie was minder positief.

Twee van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen is groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

Het oordeel over de voorraden gereed product is negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is wat groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Ondernemers in elektrotechnische en machine-industrie het meest positief

In meer dan de helft van de branches in de industrie nam het vertrouwen af. Het sterkst daalde het vertrouwen in de voedings- en genotmiddelenindustrie. De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren net als de afgelopen paar maanden het meest positief.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 December 2021 (gemiddelde van de deelvragen)November 2021 (gemiddelde van de deelvragen)
Elektrotechnische
en machine
20,923,9
Papier en grafische18,918,3
Hout, bouw-
materialen
16,418
Transportmiddelen13,211,9
Aardolie en chemie11,17,8
Basismetaal,
metaalproducten
9,114,4
Textiel, kleding,
leer
8,512,2
Voeding en
genotmiddelen
0,57,1

Productie industrie groeit met bijna 10 procent in oktober

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 9,9 procent hoger dan in oktober 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 11,6 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) nam in december toe, na vijf maanden op rij met een daling. Ondernemers waren optimistischer over de verwachte bedrijvigheid, maar wat minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in oktober met 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van oktober 2019 lag de productie 5,5 procent lager.