Elektriciteitsproductie uit kolen bijna verdubbeld

Kolencentrale
© ANP
De productie van elektriciteit uit kolen was in het derde kwartaal van 2021 96 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen liet tegelijkertijd met 31 procent ook een toename zien. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde in het derde kwartaal met 49 procent. Door meer invoer en minder uitvoer van elektriciteit lag het invoersaldo 4,5 miljard kWh hoger. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Elektriciteitsproductie
PeriodeKwartaalProductie (mld kWh)
20151e kwartaal29,02
20152e kwartaal22,50
20153e kwartaal24,74
20154e kwartaal29,64
20161e kwartaal28,88
20162e kwartaal23,89
20163e kwartaal25,62
20164e kwartaal32,65
20171e kwartaal31,35
20172e kwartaal25,06
20173e kwartaal25,35
20174e kwartaal31,70
20181e kwartaal30,65
20182e kwartaal23,16
20183e kwartaal26,64
20184e kwartaal30,25
20191e kwartaal32,45
20192e kwartaal26,11
20193e kwartaal27,00
20194e kwartaal32,01
20201e kwartaal30,95
20202e kwartaal26,18
20203e kwartaal31,12
20204e kwartaal30,98
20211e kwartaal33,07
20212e kwartaal26,95
20213e kwartaal26,37

De netto elektriciteitsproductie in het derde kwartaal van 2021 lag 4,8 miljard kWh (15 procent) lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en bedroeg in totaal 26,4 miljard kWh. Elektriciteitsproductie uit kolen steeg tegelijkertijd met 96 procent naar 4,5 miljard kWh. Dit is boven het Europese gemiddelde van ongeveer 13 procent.

In het derde kwartaal van dit jaar werd vergeleken met een jaar eerder 31 procent meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen, zoals zon (+36 procent), wind (+25 procent) en biomassa (+29 procent). In totaal produceerde ons land in het derde kwartaal 10,0 miljard kWh aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Zowel bij zon als wind wordt de toename met name veroorzaakt door meer capaciteit, bijvoorbeeld door het windpark op zee bij Borssele dat sinds eind vorig jaar volledig operationeel is.

De elektriciteitsproductie uit aardgas is het derde kwartaal van dit jaar ten opzichte van 2020 gedaald met 49 procent naar 9,9 miljard kWh, als gevolg van de hoge prijzen op de wereldmarkt. Daarmee ligt de elektriciteitsproductie uit aardgas (37,7 procent) iets lager dan uit hernieuwbare bronnen (38,0 procent).

Elektriciteitsproductie per bron
PeriodeKwartaalAardgas (mld kWh)Hernieuwbaar (mld kWh)Kolen (mld kWh)Overig (mld kWh)
20151e kwartaal13,583,3010,211,93
20152e kwartaal7,992,899,981,65
20153e kwartaal9,432,9910,162,16
20154e kwartaal13,763,889,802,20
20161e kwartaal13,423,849,562,06
20162e kwartaal10,013,149,191,55
20163e kwartaal12,083,298,162,09
20164e kwartaal15,993,8510,742,07
20171e kwartaal15,174,359,742,11
20172e kwartaal12,233,807,681,35
20173e kwartaal12,973,546,931,92
20174e kwartaal16,395,088,271,96
20181e kwartaal14,834,739,022,06
20182e kwartaal10,974,286,351,57
20183e kwartaal14,424,316,471,44
20184e kwartaal16,044,937,381,90
20191e kwartaal18,105,437,051,87
20192e kwartaal15,255,394,011,47
20193e kwartaal17,525,332,321,84
20194e kwartaal18,315,835,891,99
20201e kwartaal18,667,622,691,98
20202e kwartaal15,587,621,361,63
20203e kwartaal19,337,692,281,83
20204e kwartaal17,468,443,231,85
20211e kwartaal17,999,413,841,83
20212e kwartaal13,539,892,171,37
20213e kwartaal9,9410,034,481,92

Meer import goedkopere elektriciteit uit kolen- en kerncentrales

De invoer van elektriciteit is het derde kwartaal van 2021 met 66 procent gestegen naar 6,1 miljard kWh. De uitvoer daalde tegelijkertijd met 32 procent naar 4,5 miljard kWh. Hierdoor nam het invoersaldo met 4,5 miljard kWh toe tot 1,6 miljard kWh. Met name de invoer uit België (1,1 miljard kWh) en Duitsland (1,4 miljard kWh) liet een stijging zien. Hierdoor is Nederland per saldo een netto-importeur in tegenstelling tot dezelfde periode van vorig jaar toen er sprake was van een uitvoersaldo van bijna 3,0 miljard kWh.

De invoer is hoofdzakelijk gestegen door een overschot aan relatief goedkopere elektriciteit door toegenomen productie uit Franse, Belgische en Duitse kerncentrales. Daarnaast hebben deze landen ook meer elektriciteit geproduceerd uit kolen. In heel Europa is relatief meer elektriciteit geproduceerd met kernenergie en kolen dan uit aardgas.

De uitvoer van elektriciteit naar met name Duitsland (1,8 miljard kWh) en België (0,8 miljard kWh) nam het derde kwartaal af. Daarentegen steeg de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met 0,8 miljard kWh mede door een lagere Britse productie uit windmolens en storingen bij Britse kerncentrales.

In- en uitvoer elektriciteit
PeriodeKwartaalSaldo (mld kWh)Invoer (mld kWh)Uitvoer (mld kWh)
20151e kwartaal1,297,53-6,24
20152e kwartaal4,188,46-4,28
20153e kwartaal2,818,09-5,29
20154e kwartaal0,476,68-6,21
20161e kwartaal1,546,03-4,49
20162e kwartaal3,226,92-3,70
20163e kwartaal1,966,19-4,23
20164e kwartaal-1,805,12-6,92
20171e kwartaal-0,785,02-5,80
20172e kwartaal2,166,23-4,07
20173e kwartaal2,555,92-3,37
20174e kwartaal-0,425,29-5,71
20181e kwartaal0,685,81-5,12
20182e kwartaal4,727,89-3,17
20183e kwartaal1,916,80-4,89
20184e kwartaal0,666,26-5,60
20191e kwartaal-1,294,64-5,93
20192e kwartaal1,785,84-4,05
20193e kwartaal1,035,24-4,21
20194e kwartaal-0,674,69-5,35
20201e kwartaal0,175,44-5,27
20202e kwartaal0,145,28-5,14
20203e kwartaal-2,963,69-6,65
20204e kwartaal-0,025,36-5,38
20211e kwartaal-1,654,19-5,84
20212e kwartaal0,855,24-4,38
20213e kwartaal1,576,11-4,54