Een derde minder voertuigkilometers over de grens in 2020

Grensovergang naar Bondsrepubliek Duitsland
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Nederlandse personenauto’s, bestelauto’s, bussen en zware vrachtvoertuigen legden in coronajaar 2020 gezamenlijk bijna 15 miljard kilometer af in het buitenland. Dat is 6,7 miljard kilometer, bijna een derde, minder dan een jaar eerder. Vooral personenauto’s en bussen reden minder kilometers in het buitenland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Kilometers Nederlandse motorvoertuigen in het buitenland
JaartalPersonenauto's (x mld)Zware vrachtvoertuigen (x mld)Bestelauto's (x mld)Bussen (x mld)
202011,292,880,740,03
201917,733,080,790,07

Forse daling auto- en buskilometers

Van alle kilometers in het buitenland werd 76 procent in 2020 afgelegd met een personenauto. Het aantal autokilometers dat in het buitenland werd gereden daalde met 36,3 procent: van 17,7 miljard in 2019 naar 11,3 miljard kilometer in 2020. Het aantal kilometers dat Nederlandse personenauto’s in het buitenland aflegden is hiermee procentueel sterker afgenomen dan de binnenlandse kilometers die tegelijkertijd met 14,8 procent daalden.

Tijdens de coronacrisis mocht er niet zomaar naar het buitenland gereisd worden voor werk, dagelijkse boodschappen, dagtrips en vakanties. Het aantal autovakanties naar het buitenland nam in 2020 dan ook met 36 procent af, vergeleken met een jaar eerder.

Bij bussen daalde het aantal gereden kilometers in het buitenland vorig jaar vergeleken met 2019 met iets meer dan 60 procent naar 26,2 miljoen kilometer.

Daling bij zware vrachtvoertuigen relatief beperkt

Bij voertuigsoorten die hoofdzakelijk voor goederenvervoer worden gebruikt, zoals bestelauto’s en zware vrachtvoertuigen, bleef de daling van het aantal gereden kilometers in het buitenland relatief beperkt. Zo legden Nederlandse bestelauto’s vorig jaar 742,4 miljoen kilometer af in het buitenland, 5,4 procent minder dan in 2019. Zware vrachtvoertuigen reden in 2020 bijna 2,9 miljard kilometer in het buitenland, 6,4 procent minder dan een jaar eerder.

De dalende trend van het aantal gereden kilometers door zware vrachtvoertuigen in het buitenland was al voor corona zichtbaar. Vijftien jaar eerder legden zware vrachtvoertuigen nog 4,3 miljard kilometer af in het buitenland.

Ook minder kilometers door buitenlandse motorvoertuigen in Nederland

Niet alleen reden Nederlandse motorvoertuigen in 2020 minder in het buitenland, omgekeerd was er een vergelijkbare daling zichtbaar. Buitenlandse motorvoertuigen legden vorig jaar in Nederland 5,1 miljard kilometer af, een daling van 30,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral buitenlandse bussen maakten minder kilometers in ons land (-46 procent).

Voertuigkilometers, 2020
Categorie% verandering t.o.v. een jaar eerder (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Nederlandse voertuigen in het buitenland-31,0
Buitenlandse voertuigen in Nederland-30,7
Nederlandse voertuigen in binnen- en buitenland-14,4
Nederlandse en buitenlandse voertuigen in Nederland-13,4
Nederlandse voertuigen in het binnenland-12,5

Totaal voertuigkilometers Nederland in 2020 met 13,4 procent gedaald

Nederlandse motorvoertuigen reden vorig jaar in totaal 114 miljard kilometer in eigen land, een afname van 12,5 procent, vergeleken met 2019. De daling van de gereden kilometers binnen Nederland was hiermee minder sterk dan de daling van de kilometers in het buitenland.

Nederlandse en buitenlandse voertuigen legden in 2020 samen in totaal 119,1 miljard kilometer af op Nederlandse bodem, 13,4 procent minder dan een jaar eerder. Door deze sterke daling was het aantal gereden kilometers binnen Nederland in 2020 ongeveer terug op het niveau van 2001.