Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Voertuigtypes Perioden Kilometers in Nederland Totaal kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers in Nederland Kilometers door Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers in Nederland Kilometers door buitenlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Totaal kilometers Nederlandse voertuigen (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Kilometers in Nederland (x mln km) Kilometers door Nederlandse voertuigen Kilometers in het buitenland (x mln km)
Totaal motorvoertuigen 2011 128.286,0 122.071,1 6.214,9 142.927,2 122.071,1 20.856,1
Totaal motorvoertuigen 2012 127.896,2 121.744,2 6.152,0 141.354,9 121.744,2 19.610,7
Totaal motorvoertuigen 2013 127.233,2 121.058,9 6.174,3 140.850,0 121.058,9 19.791,1
Totaal motorvoertuigen 2014 127.680,2 121.228,0 6.452,2 141.383,4 121.228,0 20.155,4
Totaal motorvoertuigen 2015 129.615,8 122.988,4 6.627,4 143.026,0 122.988,4 20.037,6
Totaal motorvoertuigen 2016 133.256,1 126.275,7 6.980,4 146.589,1 126.275,7 20.313,3
Totaal motorvoertuigen 2017* 135.153,4 127.995,5 7.157,9 148.501,2 127.995,5 20.505,7
Totaal motorvoertuigen 2018* 137.110,8 129.895,0 7.215,8 150.637,3 129.895,0 20.742,3
Personenauto 2011 102.956,4 98.190,0 4.766,4 114.538,4 98.190,0 16.348,4
Personenauto 2012 103.122,1 98.397,6 4.724,5 113.722,8 98.397,6 15.325,2
Personenauto 2013 103.211,2 98.482,6 4.728,6 113.821,0 98.482,6 15.338,4
Personenauto 2014 103.699,1 98.707,1 4.992,0 114.511,0 98.707,1 15.803,9
Personenauto 2015 105.088,9 99.968,7 5.120,3 115.913,1 99.968,7 15.944,4
Personenauto 2016 107.708,1 102.394,2 5.313,9 118.725,4 102.394,2 16.331,2
Personenauto 2017* 108.936,1 103.515,6 5.420,5 120.025,7 103.515,6 16.510,1
Personenauto 2018* 110.185,0 104.735,9 5.449,1 121.440,6 104.735,9 16.704,7
Bestelauto 2011 17.056,1 16.373,9 682,2 17.056,1 16.373,9 682,2
Bestelauto 2012 16.649,0 15.983,0 666,0 16.649,0 15.983,0 666,0
Bestelauto 2013 16.309,2 15.656,8 652,4 16.309,2 15.656,8 652,4
Bestelauto 2014 16.295,5 15.643,7 651,8 16.295,5 15.643,7 651,8
Bestelauto 2015 16.544,3 15.882,5 661,8 16.544,3 15.882,5 661,8
Bestelauto 2016 17.144,3 16.407,1 737,2 17.144,3 16.407,1 737,2
Bestelauto 2017* 17.668,4 16.908,7 759,7 17.668,4 16.908,7 759,7
Bestelauto 2018* 18.411,9 17.638,6 773,3 18.411,9 17.638,6 773,3
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2011 2.489,8 2.360,0 129,8 2.999,6 2.360,0 639,5
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2012 2.397,1 2.269,5 127,6 2.867,0 2.269,5 597,5
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2013 2.208,6 2.072,4 136,3 2.733,3 2.072,4 660,9
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2014 2.142,6 2.002,7 139,9 2.649,4 2.002,7 646,7
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2015 2.175,6 2.037,0 138,6 2.595,0 2.037,0 558,0
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2016 2.224,1 2.075,3 148,9 2.587,7 2.075,3 512,4
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2017* 2.252,7 2.114,5 138,2 2.563,3 2.114,5 448,8
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) 2018* 2.176,1 2.028,0 148,1 2.509,6 2.028,0 481,6
Trekker voor oplegger 2011 4.623,3 4.062,5 560,8 6.825,9 4.062,5 2.763,4
Trekker voor oplegger 2012 4.610,8 4.053,7 557,0 6.662,7 4.053,7 2.609,0
Trekker voor oplegger 2013 4.408,7 3.848,4 560,3 6.566,2 3.848,4 2.717,8
Trekker voor oplegger 2014 4.477,5 3.903,0 574,6 6.559,3 3.903,0 2.656,3
Trekker voor oplegger 2015 4.747,8 4.129,8 618,1 6.618,4 4.129,8 2.488,6
Trekker voor oplegger 2016 5.106,8 4.423,9 682,9 6.774,9 4.423,9 2.351,0
Trekker voor oplegger 2017* 5.183,4 4.439,1 744,2 6.855,7 4.439,1 2.416,6
Trekker voor oplegger 2018* 5.217,7 4.467,3 750,4 6.907,1 4.467,3 2.439,8
Speciaal voertuig 2011 499,3 447,3 52,0 777,6 447,3 330,3
Speciaal voertuig 2012 473,7 420,1 53,6 747,5 420,1 327,4
Speciaal voertuig 2013 453,5 379,4 74,1 721,6 379,4 342,2
Speciaal voertuig 2014 441,6 369,7 71,8 695,0 369,7 325,3
Speciaal voertuig 2015 436,3 369,0 67,2 684,9 369,0 315,8
Speciaal voertuig 2016 461,5 384,5 77,0 700,0 384,5 315,5
Speciaal voertuig 2017* 465,2 390,3 74,9 696,3 390,3 306,0
Speciaal voertuig 2018* 464,7 389,5 75,2 668,7 389,5 279,2
Bus 2011 661,0 637,4 23,7 729,5 637,4 92,2
Bus 2012 643,5 620,2 23,3 705,8 620,2 85,6
Bus 2013 641,9 619,2 22,7 698,6 619,2 79,5
Bus 2014 624,0 601,8 22,2 673,2 601,8 71,4
Bus 2015 622,9 601,3 21,6 670,3 601,3 69,0
Bus 2016 611,3 . . 656,7 . .
Bus 2017* 647,5 . . 691,8 . .
Bus 2018* 655,4 . . 699,4 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen.
Voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen zijn uitgesplitst naar Nederlandse voertuigen op Nederlands grondgebied en Nederlandse voertuigen op buitenlands grondgebied.
Daarnaast zijn er cijfers van de totale afstand afgelegd op Nederlands grondgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt naar kilometers afgelegd door Nederlandse en buitenlandse voertuigen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers van 2017 en 2018 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 13 november 2019
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2018.

Vanwege een methodeverbetering zijn de bestelautokilometers in binnen- en buitenland vanaf 2015 gereviseerd.

Vanaf verslagjaar 2016 worden de buskilometers niet meer uitgesplitst naar binnen- en buitenland.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voertuigtypes zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Voor de personenauto’s zijn vanaf 2008, middels een verbeterde methode met behulp van gecorrigeerde voorlopige MON/OVG/OViN cijfers, de kilometers van Nederlandse personenauto’s in Nederland geschat. Hierdoor zijn ook de cijfers van Nederlandse personenauto’s in het buitenland aangepast.

Door een verbeterde methode voor het berekenen van kilometers van buitenlandse personenauto’s in Nederland, is de hele reeks van 1990 tot heden aangepast (zie ook de korte methodebeschrijving personenauto’s).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden eind 2020 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Totaal kilometers in Nederland
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland door voertuigen met een Nederlands kenteken en voertuigen met buitenlands kenteken.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
Kilometers door buitenlandse voertuigen
Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.
Kilometers door Nederlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Totaal kilometers Nederlandse voertuigen
De totaal afgelegde afstand (in km) in Nederland en in het buitenland door voertuigen met een Nederlands kenteken.
Kilometers in Nederland
Kilometers in het buitenland
Voor het berekenen van de totale Verkeersprestaties van bestelauto's op de Nederlandse wegen is het noodzakelijk de Verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland te schatten. Bij gebrek aan gegevens over buitenlandse bestelautokilometers is de aanname gemaakt dat dit vooral grensverkeer betreft. Daarom worden de verkeersprestaties van buitenlandse bestelauto's in Nederland gelijk gesteld aan de verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in het buitenland.