6 procent minder meldingen huiselijk geweld in 1e halfjaar 2021

Rode hakschoenen op de Dam als protest tegen huiselijke geweld
© Hollandse Hoogte / Joris van Gennip
In de eerste zes maanden van 2021 ontvingen de Veilig Thuis organisaties bijna 61 duizend meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Daarnaast gaven ze ruim 67 duizend keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling of huiselijk geweld. Een beller krijgt advies over hoe zelf te handelen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig, dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie. Ze stelt de voorwaarden voor een veilige situatie vast en schakelt, indien nodig, vervolghulp in. Bij een advies ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen bij de adviesvrager. Is er een melding gedaan, dan is Veilig Thuis verantwoordelijk voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen.

Meer adviezen, minder meldingen

In het eerste halfjaar van 2021 was het aantal door Veilig Thuis afgegeven adviezen hoger dan het aantal ontvangen meldingen. Een jaar daarvoor was dat nog andersom. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 waren er 15 procent meer adviezen en 6 procent minder meldingen.

Aantal adviezen en meldingen bij Veilig Thuis
 Adviezen (x 1 000)Meldingen (x 1 000)
1e halfjaar 201953,14565,075
2e halfjaar 201954,54066,730
1e halfjaar 202058,57564,505
2e halfjaar 202063,47562,910
1e halfjaar 2021*67,27560,865
* voorlopig cijfer

Iets meer dan de helft gaat over kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld komen voor in allerlei vormen. De beller die om advies vraagt of een melding doet, geeft aan van welke vorm van geweld vermoedelijk sprake is. Later kan blijken dat er nog meer, of iets anders, aan de hand is. Eén advies of melding kan gaan over meerdere soorten geweld.
Ruim de helft van de adviezen en meldingen in de eerste helft van 2021, respectievelijk 53 procent en 51 procent, ging over situaties waarbij de adviesvrager of melder een vermoeden had van kindermishandeling (al dan niet in combinatie met andere vormen van geweld). Bij de adviezen was in 22 procent sprake van (ex-)partnergeweld en in 29 procent van andere problematiek. 37 procent van de meldingen betrof geweld door de (ex-) partner en in 21 procent was de melding voor iets anders dan huiselijk geweld of kindermishandeling.

Adviezen en meldingen bij Veilig Thuis naar aard van geweld1)
   Kindermishandeling (x 1 000)Geweld tegen ouders (x 1 000)(Ex-)Partnergeweld (x 1 000)Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) (x 1 000)Huiselijk geweld overig (x 1 000)Andere problematiek... (x 1 000)Onbekend (x 1 000)
Adviezen1e halfjaar 202030,3801,49012,9701,8605,35517,1200,330
Adviezen1e halfjaar 2021*35,5801,60515,1152,0355,82019,7650,355
Meldingen1e halfjaar 202030,7203,30023,5551,2958,34015,2051,635
Meldingen1e halfjaar 2021*30,9753,11522,4851,1806,98512,9852,995
1)Er kunnen meerdere aarden van geweld/mishandeling van toepassing zijn op één advies/melding. * voorlopig cijfer.

Meeste meldingen van politie, veel adviezen aan burgers

Zowel professionals als burgers kunnen bij Veilig Thuis om advies vragen of een melding doen. In het eerste halfjaar van 2021 is 64 procent van alle meldingen gedaan door de politie. 26 procent kwam van andere professionele melders zoals artsen, onderwijs- en jeugdzorginstellingen en 10 procent van burgers. Een jaar eerder kwam 66 procent van de politie en 24 procent van overige professionals.

Adviezen zijn in ruim de helft van de gevallen (54 procent) gegeven aan professionele adviesvragers. In tegenstelling tot bij de meldingen was het aandeel van de politie hierin zeer beperkt (4 procent). 45 procent van alle adviezen is gegeven aan burgers. Een jaar eerder was dat nog 43 procent.

Adviezen en meldingen bij Veilig Thuis naar type organisatie
   (Geestelijke) gezondheidszorg (%)Kinderopvang, onderwijs, bureau leerplicht (%)Jeugzorg (%)Politie (%)Justitie en veiligheid, excl. politie (%)Overig beroepsmatig (%)Burgers (%)Onbekend (%)
Adviezen1e halfjaar 2020151093316431
Adviezen1e halfjaar 2021*131074317451
Meldingen1e halfjaar 2020943661791
Meldingen1e halfjaar 2021*1043641890
* voorlopig cijfer