Bijna 2 procent minder werknemersbanen in Caribisch Nederland in 2020

Mannen bezig met het laden en lossen van goederen
© © Z.ePhotography
Het aantal banen van werknemers in loondienst in Caribisch Nederland is in 2020 met bijna 2 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Op Bonaire ging het om 240 banen minder, op Sint Eustatius en Saba bleef het aantal werknemersbanen vrijwel gelijk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Werknemersbanen Caribisch Nederland
 2020 (x 1 000)2019 (x 1 000)
Bonaire10,5810,82
St Eustatius1,371,36
Saba0,880,87

De afname van het aantal werknemersbanen volgt op een periode van aanhoudende banengroei. Tussen 2011 en 2019 groeide het aantal banen in Caribisch Nederland met gemiddeld 5 procent per jaar, terwijl de bevolking jaarlijks met gemiddeld 2,3 procent toenam. Van 2019 op 2020 daalde het aantal werknemersbanen met 1,7 procent bij een bevolkingstoename van 3,3 procent. Hoe deze daling samenhangt met de gevolgen van de coronacrisis is niet onderzocht.

In 2020 is voor het opvangen van deze gevolgen een steunpakket van 47 miljoen US dollar verstrekt. Op Bonaire daalde bijvoorbeeld het aantal toeristen in 2020 met bijna 60 procent. Relatief was de afname van het toerisme op Sint Eustatius en Saba nog groter, maar daar ging het om lagere aantallen.

Op Bonaire meeste banen weg in horeca

De sterkste terugval in banen op Bonaire deed zich voor in de bedrijfstak horeca. Ook in de bedrijfstakken bouwnijverheid, vervoer, informatie en communicatie en cultuur, recreatie en overige diensten daalde het aantal banen, en in mindere mate in de industrie en verhuur en handel van onroerend goed.

Werknemersbanen Bonaire
 20202019
Horeca14801650
Zakelijke dienstverlening14301370
Handel13701370
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
12401200
Gezondheids-
en welzijnszorg
11801190
Bouwnijverheid830880
Cultuur, recreatie,
overige diensten
810850
Vervoer, informatie
en communicatie
650690
Onderwijs580570
Financiële dienstverlening270270
Verhuur en handel
van onroerend goed
270280
Energie, water,
afvalbeheer
240220
Industrie200220
Delfstoffenwinning3040

Banen van jongeren meest in aantal afgenomen

Naar leeftijd bekeken waren het vooral banen van jongeren die verdwenen. Zowel absoluut als relatief was de afname het grootst bij banen die bezet worden door 15- tot 25-jarigen. Ook waren er minder banen voor mensen van 45 tot 55 jaar en in mindere mate voor 25- tot 35-jarigen.

Werknemersbanen Bonaire naar leeftijd
 20202019
15 tot 25 jaar 11001260
25 tot 35 jaar25202570
35 tot 45 jaar23902370
45 tot 55 jaar22502370
55 tot 65 jaar19401870
65 tot 75 jaar310310
75 jaar of ouder6060

Gemiddeld jaarloon per werknemersbaan op Sint Eustatius gedaald

In 2020 steeg het gemiddelde loon per werknemersbaan op Bonaire en Saba (met respectievelijk 2,0 en 3,4 procent), terwijl dit op Sint Eustatius relatief sterk daalde (-6,7 procent). Deze daling trad vooral op bij werknemersbanen in de bouwnijverheid.

Gemiddeld jaarloon per werknemersbaan Caribisch Nederland
 2020 (1 000 USD)2019 (1 000 USD)
Bonaire25,5225,03
St Eustatius33,936,32
Saba31,3930,35