Thuiswonende studenten

Voor dit onderzoek is gekeken naar studenten die zich voor 1 oktober bij een instelling voor wetenschappelijk onderwijs hadden ingeschreven (voor de studiejaren 2016/’17 tot en met 2020/’21). Voor studenten uit studiejaar 2020/’21 is gekeken naar verhuizingen in 2020, voor studenten uit studiejaar 2019/’20 naar verhuizingen in 2019, enzovoort. Verhuizingen naar een adres in een universiteitsstad zijn meegeteld als de student een thuiswonend kind was. Niet-verhuizende studenten zitten in het onderzoek als ze aan het begin van het jaar thuiswonend kind waren.
Twee groepen zijn buiten beschouwing gelaten: eerstejaarsstudenten die zich pas na 1 oktober hebben ingeschreven, en internationale studenten. Dit zijn studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit die geen vooropleiding bij een bekostigde Nederlandse onderwijsinstelling hebben gevolgd.