Slagingspercentages voortgezet onderwijs in 2020 bijna 100 procent

Vlag met tas
© Bart Maat/Hollandse Hoogte
De slagingspercentages van leerlingen op het vmbo, havo en vwo naderden in 2020 de 100; ze varieerden van 98 procent voor leerlingen op de havo tot 99,5 procent voor vmbo-g-leerlingen. Dat is hoger dan een jaar eerder. Bij meisjes lagen deze percentages iets hoger dan bij jongens. Ze behaalden gemiddeld ook hogere cijfers dan jongens. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Slagingspercentage per onderwijssoort
CategorieVwo (%)Havo (%)Vmbo-t (%)Vmbo-g (%)Vmbo-k (%)Vmbo-b (%)
2010/'1188,885,592,891,594,495,4
2011/'1287,386,790,788,093,495,9
2012/'1391,988,091,789,093,196,5
2013/'1489,787,993,691,694,896,8
2014/'1592,387,494,692,595,197,5
2015/'1691,288,694,492,195,797,7
2016/'1791,087,293,290,095,998,0
2017/'1891,587,692,889,695,297,8
2018/'1990,788,293,390,095,797,9
2019/'20*98,997,599,299,599,599,4
*Voorlopige cijfers

Vanwege de coronapandemie ging in het schooljaar 2019/’20 het centraal examen (ce) niet door. De examenuitslag werd bepaald door de uitkomst van het schoolexamen (se). Wel kregen leerlingen de mogelijkheid om voor twee (havo, vwo, vmbo-g en vmbo-t) of drie (vmbo-b en vmbo-k) vakken een resultaatverbeteringstoets te doen.

Dit schooljaar (2020/’21) werd het centraal examen wel afgenomen, maar kregen de examenkandidaten ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. De gegevens van het huidige schooljaar zijn nog niet beschikbaar.

Stijging slagingspercentage sterker bij meisjes

De slagingspercentages van meisjes stegen tijdens het schooljaar 2019/’20 gemiddeld wat sterker dan van jongens, vooral op de havo en het vwo. Het slagingspercentage voor meisjes op de havo bedroeg vorig jaar 98 en voor jongens 97. Een jaar eerder waren de rollen met respectievelijk 88 procent en 89 procent omgedraaid. Op het vwo was het slagingspercentage tijdens het schooljaar 2019/’20 voor meisjes 99 en voor jongens 98. In 2018/’19 was dat achtereenvolgens 90 procent en 91 procent.

Op de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo (vmbo-b en vmbo-k) liggen de slagingspercentages al enkele jaren boven de 95. De verschillen tussen meisjes en jongens zijn klein. Dat laatste geldt in iets mindere mate ook voor de gemengde leerweg (vmbo-g) en de theoretische leerweg (vmbo-t). Doordat de slagingspercentages in vmbo-b en vmbo-k al zo hoog waren, is de stijging in 2019/’20 beperkt. De slagingspercentages voor vmbo-g lagen in 2018/’19 rond de 90 en voor vmbo-t op 93 (jongens) en 94 (meisjes). In 2019/’20 steeg dit aandeel met meer dan 9 procentpunten bij vmbo-g en bijna 6 procentpunten bij vmbo-t.

Slagingspercentage
Categorie2019/'20* (%)2018/'19 (%)
Vwo
Meisjes99,490,1
Jongens98,591,4
Havo
Meisjes98,288,0
Jongens96,888,5
Vmbo-t
Meisjes99,493,6
Jongens99,093,0
Vmbo-g
Meisjes99,790,3
Jongens99,389,6
Vmbo-k
Meisjes99,795,8
Jongens99,395,6
Vmbo-b
Meisjes99,498,1
Jongens99,497,8
*Voorlopige cijfers

Meisjes scoren beter op schoolexamen

In de slagingspercentages van 2019/’20 komt tot uiting dat meisjes over het algemeen beter scoren bij de schoolexamens dan bij het centraal examen. Voor jongens geldt dit of in veel mindere mate, of is er nauwelijks een verschil tussen het gemiddelde cijfer op se en ce, of halen ze juist een hoger cijfer op het ce. Alleen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en havo-jongens presteren in het algemeen juist beter tijdens het centraal examen dan tijdens de schoolexamens.

Verschil gemiddeld cijfer centraalexamen t.o.v. schoolexamen
Categorie2018/'19*2017/'18*2016/'17*
Vwo
Meisjes-0,27-0,26-0,27
Jongens-0,010,020,02
Havo
Meisjes-0,14-0,15-0,17
Jongens0,140,140,13
Vmbo-t
Meisjes-0,18-0,23-0,22
Jongens0,02-0,07-0,03
Vmbo-g
Meisjes-0,34-0,37-0,36
Jongens-0,17-0,24-0,19
Vmbo-k
Meisjes-0,19-0,25-0,23
Jongens0,04-0,010
Vmbo-b
Meisjes0,240,180,25
Jongens0,410,350,47
*Voorlopige cijfers

Kleine veranderingen in gemiddeld eindcijfer

Het gemiddelde cijfer op de eindlijst in 2019/’20 is voor de verschillende onderwijsniveaus niet veel veranderd ten opzichte van eerdere schooljaren. Met uitzondering van de examenkandidaten die opgingen voor een examen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (vmbo-b) was het gemiddelde cijfer op de eindlijst wel overal net iets hoger dan het schooljaar daarvoor.

Meisjes haalden gemiddeld al een iets hoger eindcijfer dan jongens, dit verschil is in 2019/’20 voor alle onderwijssoorten nog iets groter geworden. Op het vwo waren de verschillen het grootst. Het gemiddelde eindcijfer bedroeg daar in 2019/’20 6,87 tegen 6,73 een jaar eerder. Het gemiddelde eindcijfer steeg het laatste jaar sterker bij meisjes dan bij jongens; het nam bij meisjes toe van 6,76 naar 6,97, bij jongens van 6,70 naar 6,77.

Gemiddeld eindcijfer eindexamenkandidaten
Categorie2019/'20*2018/'19*
Vwo
Meisjes6,9666,760
Jongens6,7666,704
Havo
Meisjes6,6816,571
Jongens6,4766,470
Vmbo-t
Meisjes6,6916,604
Jongens6,5266,496
Vmbo-g
Meisjes6,7716,634
Jongens6,5856,504
Vmbo-k
Meisjes6,7766,710
Jongens6,5866,558
Vmbo-b
Meisjes6,6506,685
Jongens6,4966,561
*Voorlopige cijfers