Inflatie daalt naar 1,4 procent in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Consumentengoederen en -diensten waren in juli 1,4 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juni was de inflatie 2,0 procent. Vooral de ontwikkeling van de woninghuren droeg bij aan de lagere inflatie.

Consumentenprijzenindex (CPI)
jaarmaandmutatie (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2015januari0
2015februari0,2
2015maart0,4
2015april0,6
2015mei1,1
2015juni1
2015juli1
2015augustus0,8
2015september0,6
2015oktober0,6
2015november0,7
2015december0,7
2016januari0,6
2016februari0,6
2016maart0,6
2016april0
2016mei0
2016juni0
2016juli-0,2
2016augustus0,2
2016september0,1
2016oktober0,4
2016november0,6
2016december1
2017januari1,7
2017februari1,8
2017maart1,1
2017april1,6
2017mei1,1
2017juni1,1
2017juli1,3
2017augustus1,4
2017september1,5
2017oktober1,3
2017november1,5
2017december1,3
2018januari1,5
2018februari1,2
2018maart1
2018april1,1
2018mei1,7
2018juni1,7
2018juli2,1
2018augustus2,1
2018september1,9
2018oktober2,1
2018november2
2018december2
2019januari2,2
2019februari2,6
2019maart2,8
2019april2,9
2019mei2,4
2019juni2,7
2019juli2,5
2019augustus2,8
2019september2,6
2019oktober2,7
2019november2,6
2019december2,7
2020januari1,8
2020februari1,6
2020maart1,4
2020april1,2
2020mei1,2
2020juni1,6
2020juli1,7
2020augustus0,7
2020september1,1
2020oktober1,2
2020november0,8
2020december1
2021januari1,6
2021februari1,8
2021maart1,9
2021april1,9
2021mei2,1
2021juni2
2021juli1,4

Geringe stijging woninghuren

De inflatie was in juli lager dan in juni. Dit komt voor een groot deel door een geringe stijging van de woninghuren. Op basis van voorlopige cijfers waren de woninghuren in juli 2021 gemiddeld 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. In juni was de stijging op jaarbasis nog 2,9 procent.

De regelgeving rondom woninghuren is aangepast door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo mochten bijvoorbeeld de huren van gereguleerde huurwoningen per 1 juli 2021 niet omhoog. Vorig jaar was de maximale huurverhoging van gereguleerde huurwoningen 6,6 procent, afhankelijk van het inkomen.

Ook is de jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning gemaximaliseerd. Die verhoging is voor drie jaar vastgesteld op de inflatie plus 1 procentpunt. Op 6 september publiceert het CBS de definitieve uitkomsten van de ontwikkeling van de woninghuren en worden ook meer details gepubliceerd.

Prijsontwikkeling vakanties drukt inflatie

Naast de woninghuren heeft ook de prijs van op vakantie gaan een drukkend effect op de inflatie. Een verblijf in een bungalowpark kostte in juli 6,3 procent minder dan een jaar eerder terwijl de prijsstijging in juni op jaarbasis nog 3,7 procent was. Vorig jaar in juli lagen de prijzen op het hoogste niveau ooit gemeten. Pakketreizen naar het buitenland waren in juli 4,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. 

Prijs energie gestegen

De prijsontwikkeling van energie had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Na juli 2020 is de prijs van energie iedere maand opgelopen. De tarieven voor elektriciteit waren in juli 15,8 procent hoger dan vorig jaar. In juni stegen deze tarieven op jaarbasis nog met 6,3 procent. De prijsstijging van aardgas kwam in juli uit op 12 procent. Een maand eerder was dat nog 5,1 procent.

Naast de gestegen energieprijzen had ook de prijsontwikkeling van voeding een verhogend effect op de inflatie.

CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie
 Juli (%-punt)Juni (%-punt)
Totaal1,42
Huisvesting, water
en energie
0,70,88
Vervoer0,330,37
Diverse goederen en
diensten
0,260,32
Stoffering en huishoudelijke
apparaten
0,140,11
Alcoholhoudende
dranken en tabak
0,060,04
Kleding en schoenen0,040,14
Horeca-0,040,13
Voedingsmiddelen en
alcoholvrije dranken
-0,09-0,18
Recreatie en cultuur-0,160,09

Inflatie eurozone hoger dan inflatie Nederland

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in juli 1,4 procent duurder dan een jaar eerder, in juni was dat nog 1,7 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 1,9 naar 2,2 procent. De inflatie in de eurozone bleef net als vorige maand hoger dan de inflatie in Nederland.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP)
jaarmaandNederland (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Eurozone (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
2015januari-0,7-0,6
2015februari-0,5-0,3
2015maart-0,3-0,1
2015april00,2
2015mei0,70,6
2015juni0,50,5
2015juli0,80,5
2015augustus0,40,4
2015september0,30,2
2015oktober0,40,4
2015november0,40,1
2015december0,50,3
2016januari0,20,3
2016februari0,3-0,1
2016maart0,50
2016april-0,2-0,3
2016mei-0,2-0,1
2016juni-0,20
2016juli-0,60,2
2016augustus0,10,2
2016september-0,10,4
2016oktober0,30,5
2016november0,40,6
2016december0,71,1
2017januari1,61,7
2017februari1,72
2017maart0,61,5
2017april1,41,9
2017mei0,71,4
2017juni11,3
2017juli1,51,3
2017augustus1,51,5
2017september1,41,6
2017oktober1,31,4
2017november1,51,5
2017december1,21,3
2018januari1,51,3
2018februari1,31,1
2018maart11,4
2018april11,2
2018mei1,92
2018juni1,72
2018juli1,92,2
2018augustus1,92,1
2018september1,62,1
2018oktober1,92,3
2018november1,81,9
2018december1,81,5
2019januari21,4
2019februari2,61,5
2019maart2,91,4
2019april31,7
2019mei2,31,2
2019juni2,71,3
2019juli2,61
2019augustus3,11
2019september2,70,8
2019oktober2,80,7
2019november2,61
2019december2,81,3
2020januari1,71,4
2020februari1,31,2
2020maart1,10,7
2020april10,3
2020mei1,10,1
2020juni1,70,3
2020juli1,60,4
2020augustus0,3-0,2
2020september1-0,3
2020oktober1,2-0,3
2020november0,7-0,3
2020december0,9-0,3
2021januari1,60,9
2021februari1,90,9
2021maart1,91,3
2021april1,71,6
2021mei22
2021juni1,71,9
2021juli1,42,2

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Het belangrijkste conceptuele verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Implicaties coronacrisis op de berekening van de inflatie in juli

Door de overheidsmaatregelen waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in juli, zoals vliegreizen of een bezoek aan een festival. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 1 procent uit van de consumptieve bestedingen. In een notitie worden alle keuzes toegelicht en in een maatwerktabel wordt aangegeven per artikelgroep of er een schatting is gemaakt.

Door de coronacrisis is het uitgavenpatroon van consumenten sterk gewijzigd. De wijziging van het consumptiepatroon heeft invloed op de inflatie in 2021. In een notitie wordt in detail uitgelegd op welke manier de wegingsveranderingen doorwerken op de inflatie.

Dashboard consumentenprijzen

Het dashboard consumentenprijzen toont de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) en voor een aantal groepen consumentengoederen en -diensten. Meer prijsindicatoren zijn te vinden in het prijzendashboard.