Productie industrie groeit met 16,5 procent in mei

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Jordi Huisman
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 16,5 procent hoger dan in mei 2020, maakt het CBS bekend. Een maand eerder kwam de groei uit op 13,1 procent. De productie van de industrie lag in mei op het hoogste niveau ooit. Ten opzichte van mei 2019 bedroeg de groei in mei 3 procent. Daarmee is het verlies in mei 2020 door de coronacrisis goedgemaakt.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandverandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2017juni2,4
2017juli2,7
2017augustus3,7
2017september4,8
2017oktober5,1
2017november5,3
2017december4,4
2018januari7,5
2018februari3,2
2018maart3,8
2018april4,7
2018mei2,9
2018juni3,3
2018juli0,9
2018augustus4
2018september1,7
2018oktober2,4
2018november1,3
2018december-4,3
2019januari-0,6
2019februari-0,1
2019maart-0,8
2019april-0,3
2019mei-0,9
2019juni-2,5
2019juli0
2019augustus-1,7
2019september1,2
2019oktober0,5
2019november-1,6
2019december-1,2
2020januari1,7
2020februari-0,5
2020maart-1,4
2020april-10,5
2020mei-11,7
2020juni-9,1
2020juli-4,3
2020augustus-3,4
2020september-5,8
2020oktober-3,5
2020november-2,3
2020december0,5
2021januari1,1
2021februari-2
2021maart3,3
2021april13,1
2021mei16,5

In nagenoeg alle branches productiegroei

Vrijwel alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in mei meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie de hoogste groei.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, mei 2021
Categorieverandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Machine31,8
Rubber en kunststof26,4
Transportmiddelen25,8
Metaalproducten20,3
Elektrische en elektronische
apparaten
16,7
Chemische producten7,4
Voedingsmiddelen6,6
Reparatie en installatie machines 0,5
Industrie (totaal)16,5
De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Productie op hoogste niveau ooit

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van april op mei 2021 steeg de productie met 1,4 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Vervolgens was de trend dalend. In mei 2020 bereikte de productie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet en in mei 2021 lag de productie op het hoogste niveau ooit.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandindex (2015=100)
2017juni106,1
2017juli106,1
2017augustus105,6
2017september107,3
2017oktober107,7
2017november109,7
2017december110,4
2018januari110,5
2018februari109,4
2018maart109,4
2018april109,4
2018mei109,6
2018juni109,3
2018juli107,6
2018augustus109,3
2018september109,1
2018oktober109,6
2018november110,2
2018december107
2019januari109,6
2019februari109,2
2019maart108,8
2019april108,9
2019mei108,5
2019juni107,3
2019juli107,5
2019augustus107,8
2019september109,5
2019oktober109,7
2019november108,4
2019december106,5
2020januari109
2020februari108,4
2020maart106
2020april97,4
2020mei96,5
2020juni99,4
2020juli103,4
2020augustus104
2020september104,2
2020oktober106,2
2020november106,3
2020december107,1
2021januari109,6
2021februari106,7
2021maart109,8
2021april110,3
2021mei111,8

Producentenvertrouwen op recordniveau

In juni 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd. Het producentenvertrouwen lag op het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) is in juni gestegen tot het hoogste niveau sinds april 2018. Het oordeel over de huidige bedrijvigheid was positiever, maar het oordeel over de toekomstige bedrijvigheid was minder positief. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in mei met bijna 21 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van mei 2019 lag de productie echter nog ruim 7 procent lager.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.