Transactieprijzen commercieel vastgoed verder toegenomen

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
De transactieprijzen van kantoren, industriepanden en huurwoningen waren in het eerste kwartaal van 2021 hoger dan een jaar eerder. De transactieprijzen van winkelpanden namen ook toe, maar in mindere mate dan de andere vastgoedtypen. Hiermee zet de trend van stijgende prijzen van commercieel vastgoed verder door. Daarnaast werden in het eerste kwartaal voor een hogere bouwsom vergunningen afgegeven. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

De prijsindices commercieel vastgoed bestaan uit prijsindices voor verkochte huurwoningen, industriepanden, kantoren en winkelpanden. De prijzen van al deze vastgoedtypen zijn in het eerste kwartaal van 2021 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De prijzen van industriepanden steeg het sterkst met 6,6 procent, gevolgd door die voor kantoren met 6,1 procent en huurwoningen met 4,4 procent. De transactieprijzen voor winkelpanden vertoonden met 2,3 procent de kleinste stijging.

De prijzen van commercieel vastgoed daalden sinds het begin van de waarneming in 2008. Tussen 2014 en 2016 vertoonden de prijsontwikkelingen een omslag. Sinds deze omslag zijn transactieprijzen van huurwoningen met ruim 69 procent het meest in prijs gestegen, gevolgd door kantoren met ruim 46 procent en industriepanden met bijna 42 procent. De prijzen van winkelpanden vertoonden met een stijging van 9 procent ten opzichte van hun dieptepunt in 2016 de minste tekenen van herstel. De prijzen van huurwoningen en industriepanden zijn inmiddels hoger dan het niveau van 2008. De prijzen van kantoren en winkelpanden liggen onder het niveau van 2008.

Hogere vergunde bouwkosten bedrijfsgebouwen in eerste kwartaal 2021

De totale ingeschatte bouwkosten van vergunde nieuwbouw en verbouw van bedrijfsgebouwen lagen in het eerste kwartaal van 2021 27 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. Over heel 2020 lagen de vergunde bouwkosten 5 procent hoger dan in 2019.

Voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen werd in het eerste kwartaal van 2021 voor ruim 1,3 miljard euro aan bouwkosten een vergunning afgegeven, 55 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. De vergunde bouwsom voor verbouwing, herstel en uitbreiding van bedrijfsgebouwen lag met 457 miljoen euro juist 18 procent lager dan een jaar eerder.
De totale bouwkosten van verleende bouwvergunningen geven een indicatie voor wat er in de nabije toekomst gebouwd zal worden.

Vergunde bouwkosten bedrijfsgebouwen
Jaar KwartaalNieuwbouw (mld euro)Verbouw, herstel en uitbreiding (mld euro)
2016eerste kwartaal0,6700,409
2016tweede kwartaal0,8920,540
2016derde kwartaal0,7910,486
2016vierde kwartaal0,9280,437
2017eerste kwartaal1,0130,399
2017tweede kwartaal0,9090,458
2017derde kwartaal0,8750,468
2017vierde kwartaal1,1140,606
2018eerste kwartaal0,8920,449
2018tweede kwartaal1,2690,516
2018derde kwartaal1,1280,496
2018vierde kwartaal1,0720,511
2019eerste kwartaal1,0340,490
2019tweede kwartaal1,0870,465
2019derde kwartaal0,9370,470
2019vierde kwartaal1,2500,644
2020eerste kwartaal0,8700,557
2020tweede kwartaal1,2540,483
2020derde kwartaal1,3110,486
2020vierde kwartaal1,1060,625
'21eerste kwartaal1,3490,457

Minder bouwkosten voor kantoren vergund, meer voor winkels

De vergunde bouwkosten voor kantoren lagen in het eerste kwartaal van 2021 met ruim 51 miljoen euro bijna 56 procent lager dan een jaar eerder. Over heel 2020 lagen de vergunde bouwkosten bijna 22 procent lager dan in 2019. Vooral de nieuwbouw van kantoren bleef achter. In 2020 namen de vergunde bouwkosten voor nieuwbouw af met 38 procent, terwijl de vergunde bouwsom voor verbouw, herstel en uitbreiding met 5 procent toenam.

Voor de bouw of verbouw van winkels werd voor ruim 47 miljoen euro aan geraamde bouwkosten vergund in het eerste kwartaal van 2021. De vergunde bouwkosten voor nieuwbouw lag 15 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020, terwijl voor verbouw, herstel en uitbreiding ongeveer hetzelfde werd vergund. In 2020 namen zowel de vergunde bouwkosten voor nieuwbouw (+14 procent) als voor verbouw (+27 procent) toe. Voor winkels worden doorgaans meer vergunningen aangevraagd voor verbouw, herstel en uitbreiding, dan voor nieuwbouw.

Vergunde bouwkosten kantoren en winkels
Jaar KwartaalKantoren (mln euro)Winkels (mln euro)
2016eerste kwartaal55,31958,745
2016tweede kwartaal146,12667,240
2016derde kwartaal105,88855,852
2016vierde kwartaal196,22061,213
2017eerste kwartaal54,32664,503
2017tweede kwartaal104,44658,916
2017derde kwartaal62,35458,656
2017vierde kwartaal193,27962,783
2018eerste kwartaal51,60542,455
2018tweede kwartaal194,66665,169
2018derde kwartaal73,91268,309
2018vierde kwartaal140,26957,043
2019eerste kwartaal85,26764,723
2019tweede kwartaal95,53582,027
2019derde kwartaal122,42847,255
2019vierde kwartaal350,02446,074
2020eerste kwartaal116,21545,530
2020tweede kwartaal92,58067,425
2020derde kwartaal173,22671,556
2020vierde kwartaal128,569108,406
2021eerste kwartaal51,31247,305