Voor bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen vergunning afgegeven in 2020

© Hollandse Hoogte
In 2020 werd voor bijna 66 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2019. De totale bouwkosten van de vergunde woningen waren bijna 19 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de bouwsector was in 2020 ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw.

Het dieptepunt in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen werd bereikt in 2013, toen voor slechts 27 duizend woningen een vergunning werd afgegeven. In de periode 2017-2020 lag dit aantal gemiddeld rond de 65 duizend. Dat was nog altijd minder dan in de periode vóór de kredietcrisis van 2008/2009. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80 duizend te bouwen woningen een vergunning verleend. 

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar. Vergunningen voor woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in de cijfers over de vergunde nieuwbouwwoningen opgenomen. Eerder meldde het CBS al dat er in 2020 ruim 69 duizend nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd. 

Vergunde nieuwbouwwoningen
JaarVergunde nieuwbouwwoningen (x 1 000)
201239,4
201327,2
201441,3
201555,6
201653,6
201769,7
201870,0
201958,1
202066,0
 

Vergunde bouwkosten naar recordhoogte

De totale bouwkosten van de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen waarvoor een vergunning is afgegeven, stegen in 2020 met ruim 12 procent tot 19,4 miljard euro. Vanaf 2012, de start van de huidige meting, zijn de totale bouwkosten niet eerder zo hoog geweest. In de woonsector nam de vergunde bouwsom voor de bouw en verbouw van woningen in 2020 met bijna 17 procent toe tot 12,7 miljard euro. Hiervan is bijna 11 miljard euro aan bouwkosten geraamd voor nieuwbouw en 2 miljard euro voor het verbouwen van woningen. Voor bedrijfsgebouwen namen de totale bouwkosten toe met bijna 5 procent tot zo’n 6,7 miljard euro.

Bouwkosten verleende bouwvergunningen
JaarBedrijfssector: nieuwbouw (mld euro)Bedrijfssector: verbouw (mld euro)Woonsector: nieuwbouw (mld euro)Woonsector: verbouw (mld euro)
20124,11,95,00,9
20133,32,13,50,9
20143,31,95,01,0
20153,21,86,71,2
20163,31,96,91,5
20173,91,99,51,7
20184,42,010,31,7
20194,32,19,11,8
20204,52,210,82,0

Omzet bouw in 2020 ruim 2 procent hoger dan in 2019

De omzet van de bouw was in het vierde kwartaal van 2020 1 procent hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal kromp de omzet met 0,5 procent, in het derde kwartaal nam de omzet met bijna 1 procent toe. In het eerste kwartaal was de omzetgroei met bijna 10 procent een stuk hoger. De omzet van de bouw kwam over heel 2020 ruim 2 procent hoger uit dan een jaar eerder. Dit was de laagste groei in vijf jaar. In welke mate de coronacrisis de bouwomzet heeft gedrukt kan niet met CBS-cijfers worden vastgesteld.

Gemiddeld hebben alleen bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen hun omzet in het vierde kwartaal zien dalen. Alleen in de GWW daalde ook de omzet van bedrijven met 100 werkzame personen en meer. De GWW sloot ook als enige branche in de bouw het vierde kwartaal met een negatief resultaat af.

In het vierde kwartaal zijn 98 faillissementen uitgesproken in de bouw. In heel 2020 zijn 425 faillissementen uitgesproken in de bouw. Dat zijn er ruim 13 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de afgelopen twee kwartalen daalde het aantal faillissementen sterk.

Omzet bouwnijverheid (geen projectontwikkeling)
JaarKwartaalOmzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20141e kwartaal4,8
20142e kwartaal-1,5
20143e kwartaal-1,5
20144e kwartaal5,8
20151e kwartaal5,7
20152e kwartaal10,0
20153e kwartaal7,0
20154e kwartaal1,0
20161e kwartaal5,7
20162e kwartaal3,1
20163e kwartaal8,5
20164e kwartaal7,8
20171e kwartaal6,4
20172e kwartaal6,3
20173e kwartaal3,5
20174e kwartaal7,4
20181e kwartaal8,6
20182e kwartaal12,1
20183e kwartaal9,8
20184e kwartaal10,9
20191e kwartaal11,6
20192e kwartaal8,1
20193 kwartaal9,4
20194e kwartaal2,3
20201e kwartaal9,5
20202e kwartaal-0,5
20203 kwartaal0,7
20204e kwartaal1,0