Producentenvertrouwen industrie verbetert opnieuw

© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
In januari 2021 waren industriële ondernemers voor het eerst na maart 2020 gemiddeld weer positief. Het producentenvertrouwen ging van -0,4 in december naar 0,6 in januari, aldus het CBS. Dat komt doordat het oordeel van ondernemers over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid verbeterde.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,2. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7).

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni -15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6

Oordeel over orderpositie en verwachte bedrijvigheid verbetert

Het oordeel van producenten over de orderportefeuille was voor de achtste maand op rij minder negatief. Ook oordeelden zij positiever over de verwachte bedrijvigheid. Hun oordeel over de voorraden gereed product veranderde niet.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Ook is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt kleiner dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

De deelindicator oordeel over de orderpositie is negatief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar.

Vertrouwen neemt alleen toe in elektrotechnische en machine-industrie en metaalindustrie

In de elektrotechnische en machine-industrie en in de metaalindustrie nam het vertrouwen van de ondernemers toe, in de overige bedrijfsklassen nam het af. De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren opnieuw het meest positief. De producenten in de voedingsmiddelenindustrie waren het meest negatief.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 Januari 2021 (gemiddelde van de deelvragen)December 2020 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
9,111,2
Elektrotechnische
en machine
5,8-2,5
Aardolie en chemie3,44,5
Basismetaal,
metaalproducten
2,7-1,3
Transportmiddelen2,57
Textiel, kleding,
leer
1,78,1
Papier en grafische-2,13,7
Voeding en
genotmiddelen
-5-2,8

Bezettingsgraad hoger

De benutting van machines en installaties in de industrie lag bij aanvang van het eerste kwartaal van 2021 op 80,0 procent. Dat was hoger dan de 79,2 procent een kwartaal eerder, maar lager dan de 82,7 procent een jaar eerder.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal
   Bezettingsgraad (%)
20172e kwartaal82,8
20173e kwartaal83,4
20174e kwartaal83,3
20181e kwartaal83,5
20182e kwartaal83,6
20183e kwartaal84,5
20184e kwartaal84,1
20191e kwartaal83,9
20192e kwartaal84,3
20193e kwartaal84,3
20194e kwartaal84
20201e kwartaal82,7
20202e kwartaal74,2
20203e kwartaal76,9
20204e kwartaal79,2
20211e kwartaal80

Productie industrie 2,5 procent lager in november

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,5 procent lager dan in november 2019. Dat is de kleinste krimp na maart 2020, toen de productie bijna 2 procent lager lag dan een jaar eerder.

Vertrouwen Duitse industrie minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Na acht maanden gestegen te zijn, is het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) in januari gedaald. Dat komt vooral doordat het oordeel over de verwachte bedrijvigheid aanzienlijk minder positief was. Het oordeel over de huidige bedrijvigheid verbeterde echter. In Duitsland nam de bezettingsgraad toe van 80,2 naar 81,8 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in november met bijna 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.