Herstel zichtbaar in auto- en motorbranche in derde kwartaal

© Hollandse Hoogte / Werry Crone
De omzet van de auto- en motorbranche lag in het derde kwartaal van 2020 23 procent hoger dan in het tweede kwartaal. Dit herstel volgt op de krimp in het tweede kwartaal. Alle deelbranches, behalve de motorbranche, laten in het derde kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal recordstijgingen zien. Vergeleken met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is de groei echter beperkt. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche, derde kwartaal 2020
CategorieT.o.v. 2e kwartaal 2020 (% verandering)T.o.v. 3e kwartaal 2019 (% verandering)
Auto- en motorbranche totaal23,00,3
Importeurs45,50,6
Zwaardere bedrijfsautobranche25,12,8
Handel in en reparatie
van personenauto’s
23,01,9
Handel in auto-onderdelen18,7-8,3
Gespecialiseerde
reparatiebedrijven
3,2-9,4
Handel en reparatie van
motorfietsen
-5,914,6

Met een omzetstijging van 45 procent vergeleken met een kwartaal eerder, boekten de importeurs van nieuwe personenauto’s in het derde kwartaal van 2020 van alle deelbranches de grootste omzetstijging. Na de lockdown gingen fabrieken weer open en de vraag naar nieuwe personenauto’s steeg. Ook de verkoop van nieuwe, zwaardere bedrijfsauto’s liet in het derde kwartaal groei zien (ruim 25 procent).

Verder noteerde ook de handel en reparatie van personenauto’s in het derde kwartaal een omzetstijging (23 procent). Doordat het verkeer het laatste kwartaal weer wat toenam, profiteerde ook de handel in onderdelen. De groothandel en detailhandel in onderdelen boekten in het derde kwartaal een omzetstijging van ruim 18 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

Nog geen herstel ten opzichte van 2019

Hoewel de omzet van diverse deelbranches in de autohandel zich in het derde kwartaal van 2020 herstelde ten opzichte van het vorige kwartaal, is de omzetgroei vergeleken met een jaar eerder gering. De totale autobranche behaalde het derde kwartaal van 2020 vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder maar 0,3 procent meer omzet. De handel en reparatie van motoren en de zwaardere bedrijfsautobranche lieten nog de beste resultaten zien. Zij zetten het derde kwartaal respectievelijk 14 procent en bijna 3 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Een plusje was er voor de importeurs en de handel en reparatie van personenauto’s met respectievelijk 0,6 procent en 1,9 procent omzetgroei. Andere deelbranches hadden minder omzet dan in het derde kwartaal van 2019.

Aantal openstaande vacatures toegenomen

Het aantal vacatures in de auto- en motorbranche is toegenomen. In het derde kwartaal van 2020 noteerden de ondernemers in de branche 3 duizend vacatures, een kwartaal eerder waren dat er nog 2,3 duizend.

Openstaande vacatures auto- en motorbranche
JaartalKwartaalOpenstaande vacatures (x 1 000)
20181e kwartaal4,3
20182e kwartaal4,9
20183e kwartaal3,9
20184e kwartaal4,6
20191e kwartaal4,8
20192e kwartaal4,6
20193e kwartaal4,3
20194e kwartaal4,0
20201e kwartaal2,8
20202e kwartaal2,3
20203e kwartaal3,0

Vertrouwen neemt licht toe

Het vertrouwen onder ondernemers in de auto- en motorbranche nam aan het begin van het vierde kwartaal van 2020 een fractie verder toe. Aan het begin van het laatste kwartaal lieten ondernemers met -6,9 weten nog iets meer vertrouwen in de toekomst te hebben. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar bedroeg het vertrouwen achtereenvolgens -46,9 en -9,0. 

Het vertrouwen van ondernemers was in andere bedrijfstakken groter. Over alle bedrijfstakken was het ondernemersvertrouwen in het begin van het vierde kwartaal -4.

Ondernemersvertrouwen auto- en motorbranche
JaartalKwartaalVertrouwen
20181e kwartaal9,2
20182e kwartaal6,7
20183e kwartaal-0,8
20184e kwartaal2,7
20191e kwartaal-5,1
20192e kwartaal-5,3
20193e kwartaal-12,7
20194e kwartaal-7,2
20201e kwartaal-7,6
20202e kwartaal-46,9
20203e kwartaal-9
20204e kwartaal-6,9
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW

Ondernemersvertrouwen, 2020
Bedrijfstak4e kwartaal3e kwartaal
Totaal niet financiële bedrijfsleven-4,0-19,3
Horeca-27,4-52,4
Delfstoffenwinning-17,1-24,5
Autohandel en -reparatie-6,9-9,0
Industrie-5,6-8,7
Vervoer en opslag-4,8-21,7
Informatie en communicatie-4,5-20,5
Groothandel en handelsbemiddeling1,3-19,0
Detailhandel (niet in auto’s)1,74,5
Verhuur en handel van onroerend goed2,7-8,4
Bouwnijverheid5,4-4,0
Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW