Een op de tien Nederlandse bedrijven verkoopt via een online platform

Maaltijdbezorger levert bestelling af
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Circa 8 procent van de Nederlandse bedrijven met twee of meer werkzame personen gaf aan in 2018 online platformen te hebben gebruikt om hun goederen en diensten af te zetten. De belangrijkste redenen waren de toegang tot een grotere afzetmarkt (83 procent) en gemak (75 procent). Dit blijkt uit het onderzoek ICT-gebruik bedrijven van het CBS.

Bedrijven die goederen en diensten verkopen via een online platform, 2018
BedrijfstakDeel dat verkoopt via een online platform (%)
Totaal7,9
Horeca16,4
Handel12,0
Industrie7,0
Informatie en communicatie6,6
Overige bedrijfstakken5,4
Vervoer en Opslag5,3
Bouwnijverheid5,2
Verhuur en overige zakelijke diensten4,0
Gezondheid en welzijnszorg2,7
Specialistische zakelijke dienstverlening2,6

In steeds meer domeinen van de Nederlandse samenleving en economie komen zogenoemde online platformen voor. Daarbij gaat het om de digitale bemiddeling tussen vraag en aanbod van goederen en diensten. Op online platformen worden bedrijven en potentiële klanten bij elkaar gebracht. Bekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Booking, Werkspot, Bol en Thuisbezorgd.

Vooral bedrijven in de horeca en handel maken gebruik van online platformen

Ongeveer 8 procent van de Nederlandse bedrijven met twee of meer werkzame personen maakte in 2018 in meer of mindere mate gebruik van online platformen om goederen en diensten af te zetten. Vooral in de horeca en de handel wordt met respectievelijk 16 en 12 procent relatief veel gebruikgemaakt van deze digitale bemiddelingsdiensten.

Grotere potentiële afzetmarkt en gemak spelen vooral een rol

De belangrijkste redenen voor bedrijven om gebruik te maken van online platformen is het bereiken van een grotere potentiële markt (83 procent). Naast een grotere potentiële markt zien bedrijven ook voordelen in online platformen als het gaat om gemak (75 procent) en het behouden of vergroten van het marktaandeel (68 procent). Het bereiken van een internationale markt werd het minst genoemd als reden om gebruik te maken van online platformen (43 procent).

Hoewel de verschillen klein zijn, maken vooral grotere bedrijven met meer dan 250 werkzame personen (8,8 procent) gebruik van online platformen, gevolgd door de groep bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen (8,0 procent). Bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen (7,4 procent) en 50 tot 250 werkzame personen (7,7 procent) maken minder vaak gebruik van deze digitale bemiddelaars om hun producten en diensten af te zetten.

Belangrijkste reden voor bedrijven om goederen en diensten te verkopen via een online platform, 2018
CategoriePercentage (%)
Grotere potentiële markt83,34
Gemak75,36
Marktaandeel behouden/vergroten68,20
Online platform domineert de markt56,44
Feedback via ratings en reviews55,56
Lagere kosten55,56
Bereiken internationale markt43,02

Aanwezigheid van online platformen leidt meestal tot hogere omzet

Bijna 40 procent van de bedrijven geeft aan dat de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak een positief effect heeft op hun omzet. Iets meer dan 7 procent geeft aan dat de aanwezigheid van online platformen juist een negatief effect heeft op de omzet.

Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatietechnologie (59 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (56 procent) zijn bedrijven positief over de effecten van de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak op de omzet. In de handel zijn bedrijven meer dan gemiddeld negatief over de effecten van de aanwezigheid van online platformen in hun bedrijfstak op de omzet (13 procent).

Aantal bedrijven dat aangeeft of omzet stijgt of daalt door de aanwezigheid van platformen, 2018
CategorieOmzet stijgt (%)Omzet daalt (%)
Totaal39,177,40
Informatie en communicatie58,5511,24
Verhuur en overige
zakelijke diensten
56,065,92
Specialistische zakelijke
dienstverlening
42,190,66
Horeca41,751,17
Handel41,0113,16
Industrie36,955,32
Overige bedrijfstakken30,799,53
Vervoer en Opslag29,400,00
Gezondheid en welzijnszorg16,920,23
Bouwnijverheid16,581,40

Meer informatie over online platformen

Naast een aantal vragen in de enquête ICT-gebruik bedrijven, heeft het CBS het afgelopen jaar ook een enquête uitgezet bij online platformen in Nederland. Samen met de uitkomsten van de enquête ICT-gebruik bedrijven zijn de resultaten van deze analyses opgenomen in het rapport ‘Meer zicht op online platformen in Nederland’.

In het rapport wordt onder meer ingegaan op aanbieders en afnemers op online platformen, verdienmodellen en inkomsten, de markt en scope, concurrenten en aspecten zoals het gebruik van algoritmen, beoordelingssystemen en data. Ook is gekeken naar online platformen die bemiddelen in werk.