Online platformen

Online platformen worden gedefinieerd als open digitale diensten, die interacties en mogelijk transacties faciliteren tussen twee of meer groepen aanbieders en afnemers van goederen, diensten en/of informatie en waarbij deze digitale diensten deze producten meestal zelf niet aanbieden. Bij online platformen gaat het niet alleen om bedrijven, maar het kan ook gaan om particulieren, huishoudens, zzp’ers en overheden, die kunnen optreden als zowel aanbieder als afnemer. Enerzijds bieden online platformen voordelen aan de gebruikers zoals meer informatie en meer keuze, lagere transactiekosten, gemak en een snellere toegang tot de (internationale) markt. Anderzijds roepen online platformen vaak ook vragen op over hun functioneren in de samenleving. Daarbij gaat het om discussies over onder meer het soms disruptieve karakter, monopoliepositie, lock-in effecten, gebruik van data en privacy, consumentenrechten en de arbeidspositie van mensen die via of voor een online platform werkzaam zijn.