Caribisch Nederland: relatief veel tijdelijke werknemers op Saba

Een man tilt dozen van een steekwagen in een supermarkt
© © Z.ePhotography
In 2018 had 72 procent van de 15- tot 75-jarigen op Caribisch Nederland betaald werk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba telden in 2018 respectievelijk 11,2 duizend, 1,9 duizend en 1,2 duizend werkenden. Het percentage werkenden met een tijdelijk dienstverband was het hoogst op Saba (22 procent). In bijna alle grote bedrijfstakken op Saba werkten relatief veel mensen met een tijdelijk contract. Dit blijkt uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN) 2018 van het CBS.
Werkenden naar arbeidspositie, 2018
Positie in de eerste werkkringWerknemer met vast dienstverband (%)Werknemer met tijdelijk dienstverband (%)Zelfstandige (%)
Bonaire681615
Sint Eustatius741412
Saba632215
 

Veel tijdelijke werknemers in de horeca en bouwnijverheid

Bonaire

De grootste bedrijfstak op Bonaire is het openbaar bestuur en de overheidsdiensten. In 2018 had 11 procent van de werkenden in deze bedrijfstak een tijdelijk dienstverband. Ook de horeca en gezondheidszorg zijn relatief grote sectoren waar naar verhouding veel tijdelijke krachten werkten. Binnen de horeca had 26 procent een tijdelijk contract, in de gezondheids- en welzijnszorg 20 procent.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius is een grote olieterminal. In 2018 was de industrie de grootste bedrijfstak op het eiland. Met 18 procent hadden daar ook relatief veel werkenden een tijdelijk dienstverband. Alleen in de bouwnijverheid lag dat aandeel (22 procent) nog iets hoger.

Saba

Op Saba zijn het openbaar bestuur en de onderwijssector sterk vertegenwoordigd. In het openbaar bestuur was het percentage tijdelijke krachten ongeveer even hoog als bij de andere eilanden. In het onderwijs was het percentage tijdelijke krachten twee keer zo hoog (27 procent) als op Bonaire en Sint Eustatius. Ook in de gezondheids- en welzijnszorg, de bouwnijverheid en handel waren deze percentages relatief hoog met 37, 34 en 27 procent.

Werkenden naar bedrijfstak, 2018
 Openbaar bestuur
en overheidsdiensten (%)
Bouwnijverheid (%)Horeca (%)Gezondheids- en welzijnszorg (%)Handel (%)Industrie (%)Onderwijs (%)Overige bedrijfstakken (%)
Bonaire14131212116626
Sint Eustatius161369616825
Saba2211881131719
 

Tijdelijke werknemers in top 7 bedrijfstakken met meeste werkenden, 2018
 Bonaire (%)Sint Eustatius (%)Saba (%)
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
11911
Bouwnijverheid202234
Horeca261714
Gezondheids-
en welzijnszorg
20537
Handel10927
Industrie11180
Onderwijs131427