Verbruik

Het berekende (netto)verbruik. Dit is exclusief distributieverliezen op het elektriciteitsnet. Cijfers per sector zijn (nog) niet beschikbaar.