Bedrijven investeerden in 2019 meer in milieuvoorzieningen

© ANP
In 2019 investeerden Nederlandse bedrijven bijna 1,2 miljard euro in milieuvoorzieningen, 44 miljoen euro meer dan in 2018. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de milieu-investeringen door bedrijven.

Bedrijven hebben in 2019 voor 1 180 miljoen euro in het milieu geïnvesteerd. Dat is 4 procent meer dan in 2018, toen het om een bedrag van 1 136 miljoen euro ging. Van de totale milieu-investeringen in 2019 door bedrijven is ruim 90 procent (1 075 miljoen euro) besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.

Voor een betere waterkwaliteit is 65 miljoen euro uitgegeven in 2019, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Verder is 20 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 15 miljoen euro aan het verwerken van afval, en 5 miljoen euro aan het beperken van geluidhinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap.

Milieu-investeringen bedrijven
JaarMilieu-investeringen (mln euro)
2000407
2001401
2002418
2003288
2004377
2005334
2006542
2007436
2008764
2009490
2010564
2011491
2012497
2013402
20141119
20151964
20162149
2017545
20181136
2019*1180
* voorlopige cijfers

Milieu-investeringen fluctueren door moment van afronding grote projecten

De milieu-investeringen piekten in de jaren 2015 en 2016. In beide jaren werd toen ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in het milieu. Dit had vooral te maken met de afronding van enkele grote projecten. Milieu-investeringen kunnen van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren. Dat komt bijvoorbeeld doordat grote projecten, zoals het bouwen van een windmolenpark op zee, in de cijfers meegenomen worden op het moment van oplevering. In dit geval het jaar waarin de windmolens in gebruik worden genomen.

Energiebedrijven grootste milieu-investeerders

In 2018 deden de energiebedrijven veruit de meeste milieu-investeringen, andere grote investeerders waren de chemie en de voedingsmiddelenindustrie. Samen waren deze drie bedrijfstakken goed voor 80 procent van de totale milieu-investeringen in dat jaar.

Aandeel milieu in totale investeringen fors gestegen

Het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen van bedrijven is 7,9 procent in 2019, iets lager dan in 2018, toen was dit 8,2 procent. Vanaf 1975 tot 2019 is het milieuaandeel gestegen van minder dan 3 procent tot ongeveer 8 procent in de laatste twee jaar.

Milieu-investeringen bedrijven
JaarAandeel (% van totale investeringen)
20004,5
20014,6
20024,1
20033,0
20044,4
20053,8
20065,3
20074,2
20087,1
20094,7
20105,3
20113,8
20123,7
20133,0
20147,3
201511,5
201614,6
20174,6
20188,2
2019*7,9
* voorlopige cijfers