Aantal gasten logiesaccommodaties 17 procent afgenomen in eerste kwartaal

Suite in het Kurhaus aan de zeezijde met uitzicht op de boulevard en het strand.
© Hollandse Hoogte
Het aantal gasten in de Nederlandse logiesaccommodaties is in het eerste kwartaal van 2020 in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder met 17 procent gedaald. Vooral de hotels en vergelijkbare accommodaties zagen het aantal gasten in het eerst kwartaal afnemen. De daling is vooral te zien bij buitenlandse gasten; in vergelijking met vorig jaar maakten in maart maar liefst 66 procent minder buitenlanders gebruik van een Nederlandse accommodatie. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/3b8fa7642ab54438a9a019fd535fd94f]

Gasten Nederlandse logiesaccommodaties, eerste kwartaal
JaartalNederland (x mln)Buitenland (x mln)
20164,043,03
20174,363,17
20184,603,53
20194,633,68
2020*4,082,82
*Voorlopige cijfers

Overnachtten in het eerste kwartaal van 2019 nog 8,3 miljoen gasten in de Nederlandse logiesaccommodaties, gedurende hetzelfde kwartaal van 2020 was dat aantal met 17 procent gezakt naar 6,9 miljoen. Samen brachten deze gasten 15,8 miljoen nachten in ons land door, tegen 18,2 miljoen overnachtingen een jaar eerder.

De daling in het aantal gasten in het eerste kwartaal van 2020 trad vooral op in de maand maart. Waar in de maanden januari en februari het aantal gasten nog met respectievelijk 7 en 11 procent steeg ten opzichte van dezelfde maanden in 2019, daalde het aantal gasten en overnachtingen in maart met respectievelijk 57 en 52 procent. Het aantal buitenlandse gasten nam zelfs met 66 procent af. Ook het aantal zakelijke gasten daalde met 57 procent.

Het grootste deel van die daling is toe te schrijven aan de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. Mogelijk speelt voor een klein deel mee dat carnaval en daarmee de voorjaarsvakantie van bepaalde regio’s in 2020 in februari viel in plaats van maart.

Gasten Nederlandse logiesaccommodaties, maart
JaartalNederland (x mln)Buitenland (x mln)
20161,481,22
20171,621,23
20181,731,40
20191,821,47
2020*0,920,51
*Voorlopige cijfers

Daling grootst bij hotels

Vooral de hotels en vergelijkbare accommodaties zagen gedurende het eerste kwartaal van 2020 het aantal gasten dalen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam dat aantal met 19 procent af, het aantal buitenlandse gasten zelfs met 26 procent.

Bij de verblijfsrecreatie (campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties) was de daling van het aantal gasten met 11 procent minder dan bij de hotels. Hier was de afname van het aantal Nederlandse gasten het grootst, dat daalde met 12 procent ten opzichte van 2019.

Dat de hotels in het eerste kwartaal en dan met name in maart meer zijn getroffen door de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus blijkt ook uit de meest recente cijfers over de omzetontwikkeling. De omzet van hotels liet in het eerste kwartaal een daling zien van 16,9 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Gasten Nederlandse logiesaccommodaties, eerste kwartaal*
CategorieBuitenland (% verandering t.o.v. jaar eerder)Nederland (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Hotels/pensions/
jeugdaccommodaties
-25,72-12,12
Verblijfsrecreatie-7,84-11,74
*Voorlopige cijfers

Twee derde minder buitenlandse gasten

De beperkingen in het internationale reisverkeer door de coronamaatregelen hebben effect gehad op zowel de intercontinentale gasten als de Europese gasten, met name in de hotels. Dit wordt onderstreept door de sterke teruggang van het aantal passagiers dat per vliegtuig in Nederland arriveerde.

In maart daalde het aantal buitenlandse gasten in hotels dan ook met bijna 66 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor Chinese en Italiaanse gasten is die afname zelfs ruim 80 procent. De daling van het aantal Chinese gasten zette in februari al in. Het aantal gasten daalde in die maand met 44 procent in vergelijking met februari 2019.

Vooral minder gasten in Noord-Holland

Een groot deel van capaciteit aan slaapplaatsen (42 procent) in de hotels bevindt zich in de provincie Noord-Holland, en dan in het bijzonder in Amsterdam. Het totaal aantal gasten in Noord-Holland daalde in het eerste kwartaal van 2020 met een kwart en in maart zelfs met 63 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op Flevoland na daalde het aantal gasten daarmee in Noord-Holland het sterkst. In de provincie Utrecht was de afname met 2 procent het laagst.

In Amsterdam daalde het aantal gasten in het eerste kwartaal met 27 procent en in maart met 65 procent. Dat komt doordat in normale tijden Noord-Holland en dan specifiek Amsterdam meer buitenlandse gasten trekken dan de andere provincies. In januari en februari nam het aantal gasten in Amsterdam ook al af, met respectievelijk 4 en 5 procent.

Gasten Nederlandse logiesaccommodaties, eerste kwartaal*
ProvincieVerandering t.o.v jaar eerder (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Flevoland-23,53
Noord-Holland-23,15
Zuid-Holland-15,91
Limburg-15,66
Drenthe-14,93
Zeeland-13,31
Noord-Brabant-13,09
Gelderland-12,72
Groningen-11,89
Friesland-10,27
Overijssel-6,71
Utrecht-2,23
*Voorlopige cijfers