Bedrijf

De feitelijke transactor in het productieproces, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid genoemd. De bedrijfseenheid is de eenheid waarmee het CBS bedrijven classificeert naar bedrijfstakken of branches en waarmee de verbinding wordt gemaakt naar bijvoorbeeld het aantal banen en de omzet.

Bedrijven worden door uitvoeringsinstanties en andere instellingen meestal geregistreerd als juridische eenheid, veelal aan de hand van hun registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een bedrijf(seenheid) bestaat uit een of meer juridische eenheden.

Voor de statistische doeleinden van deze rapportage zijn deze eenheden op KvK-registratienummer gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. Daarbij zijn de juridische eenheden verbonden aan de bedrijfseenheid.

Omdat een bedrijfseenheid de economische werkelijkheid beschrijft en niet zozeer de juridische, fiscale of administratieve werkelijkheid, bestaat er een verschil tussen het aantal 'bedrijven' zoals deze bij instanties bekend zijn onder hun juridische registratie en het aantal 'bedrijven' (feitelijk bedrijfseenheden) zoals deze door het CBS worden gerapporteerd