Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) bestaat uit een eenmalige uitkering van € 4 000 voor bedrijven met minder dan 250 werknemers die op het moment van aanvraag verwachtten in de periode 16 maart tot 15 juni minstens € 4 000 aan vaste lasten te maken en minstens € 4 000 aan omzetverlies. De regeling werd opengesteld op 27 maart. De regeling is bedoeld voor verschillende specifieke bedrijfstakken volgens een vastgestelde lijst met SBI-codes. Na initiële openstelling is de lijst met bedrijfstakken verschillende malen uitgebreid. Sinds 29 april mogen ondernemers niet alleen gebruik maken van de regeling als hun hoofdactiviteit onder de vastgestelde SBI-codes valt, maar ook als dat geldt voor hun nevenactiviteit.