Op consumenten gerichte branches iets minder somber

© Hollandse Hoogte / Luuk van der Lee Fotografie
In mei waren minder ondernemers in de op de consument gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan in april. Toen werd per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek. Dat meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, waarin maandelijks aan ondernemers wordt gevraagd een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen rond hun bedrijf.

In mei waren er nog altijd veel meer ondernemers die in de komende maanden minder omzet verwachten dan ondernemers die een toename van de omzet voorzien. Wel is dit saldo minder negatief dan in april. Er waren in mei meer ondernemers die een omzettoename verwachtten, zoals in de cultuur, sport en recreatie (16 procent), overige persoonlijke dienstverlening, waaronder kappers (16 procent) en horeca (10 procent). In april waren er nagenoeg geen ondernemers in deze branches die een omzetgroei verwachtten.

In de reisbranche blijft het aantal ondernemers dat per saldo een omzetdaling verwacht vrijwel constant op bijna 100 procent. Ondernemers in de detailhandel waren ook in mei per saldo het minst negatief: bijna 20 procent verwacht een toename van omzet in de komende drie maanden tegenover 30 procent een afname.

Verwachting omzet in de komende drie maanden
BedrijfstakMei 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)April 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)Mei 2019 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Reisbureaus, reisorganisatie en -info-98,8-100,040,3
Horeca-68,5-88,929,0
Cultuur, sport en recreatie-54,8-82,420,3
Autohandel en reparatie-75,8-81,63,3
Overige persoonlijke dienstverlening-53,9-78,20,5
Detailhandel (niet in auto's)-10,2-23,719,2

Minder pessimisme over werkgelegenheid

Ook over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende drie maanden zijn ondernemers in de consumentengerichte branches in mei minder somber dan in april. Binnen de horeca doet zich bij de logiesverstrekking de grootste verbetering voor, van 63 procent per saldo negatief over de werkgelegenheid in april naar 43 procent in mei. Ook in de overige persoonlijke dienstverlening (verbetering 12 procentpunt) en de autobranche (11 procentpunt) verbeterden de vooruitzichten voor de werkgelegenheid. 

Verwachting personeelssterkte in de komende drie maanden
BedrijfstakMei 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)April 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)Mei 2019 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Reisbureaus, reisorganisatie en -info-52,1-51,834,2
Horeca-50,2-55,222,4
Cultuur, sport en recreatie-30,0-38,418,4
Autohandel en reparatie-27,5-38,1-5,7
Overige persoonlijke dienstverlening-32,0-43,82,1
Detailhandel (niet in auto's)-10,8-10,111,1

Minder negatief over het economisch klimaat

Ook over de verwachte ontwikkeling van het economisch klimaat zijn er in mei per saldo minder negatief gestemde ondernemers dan in april 2020. In mei zijn er nog wel in alle consumentengerichte branches meer ondernemers die verwachten dat het economisch klimaat gaat verslechteren dan die een verbetering voorzien. Op 6 mei zijn versoepelingen aangekondigd in de ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Op dat moment had al bijna 60 procent van de deelnemers aan de conjunctuurenquête  gerespondeerd.

Verwachting economisch klimaat in de komende drie maanden
BedrijfstakMei 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)April 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)Mei 2019 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Reisbureaus, reisorganisatie en -info-94,7-99,316,2
Horeca-70,5-86,47,7
Cultuur, sport en recreatie-64,7-88,61,9
Autohandel en reparatie-60,1-81,8-7,0
Overige persoonlijke dienstverlening-44,5-75,7-6,1
Detailhandel (niet in auto's)-12,0-34,64,6