Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 30 juli 2020:
De cijfers van juli 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand augustus 2020 verschijnen naar verwachting op 28 augustus 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenOmzet zal toenemen (%) Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenOmzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenOmzet zal afnemen (%) Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenPersoneelssterkte zal toenemen (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenPersoneelssterkte zal gelijk blijven (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenPersoneelssterkte zal afnemen (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenEconomisch klimaat zal verbeteren (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenEconomisch klimaat zal gelijk blijven (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenEconomisch klimaat zal verslechteren (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenSaldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
45 Autohandel en -reparatie 2019 mei Nederland 16,3 70,8 12,9 3,3 6,4 81,5 12,1 -5,7 3,9 85,3 10,8 -7,0
45 Autohandel en -reparatie 2020 april Nederland 3,1 12,1 84,7 -81,6 1,9 58,0 40,1 -38,1 1,4 15,5 83,2 -81,8
45 Autohandel en -reparatie 2020 mei Nederland 3,5 17,2 79,3 -75,8 0,8 70,9 28,3 -27,5 5,9 28,1 66,0 -60,1
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 mei Nederland 27,9 63,5 8,6 19,2 15,8 79,5 4,7 11,1 8,0 88,5 3,5 4,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 april Nederland 20,4 35,6 44,0 -23,7 10,3 69,2 20,5 -10,1 7,4 50,6 42,0 -34,6
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 mei Nederland 19,9 50,0 30,1 -10,2 4,8 79,6 15,6 -10,8 12,4 63,2 24,4 -12,0
I Horeca 2019 mei Nederland 38,6 51,8 9,6 29,0 29,8 62,9 7,3 22,4 14,2 79,4 6,5 7,7
I Horeca 2020 april Nederland 2,8 5,5 91,7 -88,9 1,5 41,8 56,7 -55,2 2,1 9,4 88,5 -86,4
I Horeca 2020 mei Nederland 10,2 11,0 78,7 -68,5 1,9 46,0 52,1 -50,2 6,2 17,1 76,7 -70,5
55 Logiesverstrekking 2019 mei Nederland 55,2 41,6 3,2 52,0 31,5 65,9 2,6 28,9 20,9 76,7 2,4 18,5
55 Logiesverstrekking 2020 april Nederland 5,0 4,5 90,5 -85,5 0,0 37,0 63,0 -63,0 2,7 9,1 88,2 -85,5
55 Logiesverstrekking 2020 mei Nederland 12,9 7,0 80,1 -67,2 3,2 50,9 45,9 -42,7 11,2 15,7 73,1 -61,8
56 Restaurants en cafés 2019 mei Nederland 33,0 55,2 11,7 21,3 29,2 61,9 9,0 20,2 11,9 80,3 7,9 4,0
56 Restaurants en cafés 2020 april Nederland 2,0 5,8 92,2 -90,2 2,0 43,5 54,5 -52,5 1,9 9,5 88,6 -86,7
56 Restaurants en cafés 2020 mei Nederland 9,3 12,4 78,3 -68,9 1,4 44,3 54,2 -52,8 4,5 17,6 77,9 -73,5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2019 mei Nederland 47,3 45,8 6,9 40,3 43,1 47,9 8,9 34,2 22,7 70,8 6,5 16,2
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 april Nederland 0,0 0,0 100,0 -100,0 0,0 48,2 51,8 -51,8 0,0 0,7 99,3 -99,3
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 mei Nederland 0,0 1,2 98,8 -98,8 0,0 47,9 52,1 -52,1 0,0 5,3 94,7 -94,7
R Cultuur, sport en recreatie 2019 mei Nederland 30,9 58,5 10,6 20,3 23,4 71,5 5,0 18,4 5,1 91,7 3,2 1,9
R Cultuur, sport en recreatie 2020 april Nederland 0,4 16,8 82,8 -82,4 0,8 59,9 39,3 -38,4 0,2 10,9 88,9 -88,6
R Cultuur, sport en recreatie 2020 mei Nederland 15,8 13,6 70,6 -54,8 4,5 60,9 34,6 -30,0 5,1 25,1 69,8 -64,7
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2019 mei Nederland 16,5 67,6 16,0 0,5 17,0 68,1 14,9 2,1 6,1 81,6 12,3 -6,1
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 april Nederland 2,3 17,1 80,5 -78,2 2,9 50,3 46,7 -43,8 1,2 21,9 76,9 -75,7
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 mei Nederland 15,5 15,1 69,4 -53,9 9,1 49,8 41,1 -32,0 16,2 23,1 60,7 -44,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens