Export naar VK goed voor 3,5 procent bbp in 2019

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De Nederlandse verdiensten aan de export van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2019 uit op 28,3 miljard euro. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bbp. Dat meldt het CBS op basis van aanvullende statistische dienstverlening bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In vergelijking met 2015 is het aandeel van de exportverdiensten aan het Verenigd Koninkrijk in de Nederlandse economie licht gedaald van 3,7 procent in 2015 tot 3,6 procent in 2018 en 3,5 procent in 2019. De verdiensten aan de export naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 2015 minder hard gegroeid (met 11 procent) dan de totale Nederlandse exportverdiensten (met 14 procent).
Al jaren is het Verenigd Koninkrijk voor Nederland na Duitsland de belangrijkste exportbestemming voor goederen en diensten samen. In 2019 verdiende Nederland 52 miljard euro aan de export naar Duitsland. Na het Verenigd Koninkrijk (28,3 miljard) staan België (24,6 miljard), Frankrijk (18,6 miljard) en de Verenigde Staten (17,3 miljard) in de top vijf bestemmingen. 

De top tien exportbestemmingen waar Nederland netto het meest aan overhoudt bestond in 2019 uit dezelfde landen als in 2018. Het enige verschil is dat China belangrijker is geworden (van plaats negen naar acht) ten koste van Zwitserland.

Nederlandse exportverdiensten
Land2019* (mld euro)2018* (mld euro)
Duitsland52,050,7
Verenigd Koninkrijk28,327,7
België24,623,4
Frankrijk18,618,1
Verenigde Staten17,316,5
Italië9,39,1
Spanje7,46,9
China6,45,6
Zwitserland5,95,8
Polen5,65,3
* schatting, voorlopige cijfers

Groothandel en handelsbemiddeling verdient meest aan export

Nederlandse bedrijfstakken zijn betrokken bij de export naar het Verenigd Koninkrijk en profiteren direct (als exporteur) of indirect (als toeleverancier voor de export door andere bedrijfstakken).
De bedrijfstak ‘groothandel en handelsbemiddeling’ verdient van alle bedrijfstakken in Nederland het meest aan de export naar het Verenigd Koninkrijk: 3,7 miljard euro in 2019. Bijna de helft van deze exportverdiensten is te danken aan wederuitvoer van goederen naar het VK. Bijna een derde van de verdiensten komt voort uit de export van goederen van Nederlandse makelij en 22 procent betreft dienstenexport.

Voor vijf van de tien meest aan het VK verdienende bedrijfstakken is dienstenexport het belangrijkst. Dat zijn holdings/managementadviesbureaus, IT-dienstverlening, opslag/dienstverlening voor vervoer, vervoer over land en banken. Het hoge aandeel dienstenexport zien we ook terug op macroniveau. 57 procent van de gehele export naar het Verenigd Koninkrijk bestaat uit  dienstenexport. In de gehele Nederlandse export is dat 40 procent.  

Landbouw, chemische industrie en de voedingsmiddelenindustrie zijn grotendeels afhankelijk van goederenexport van Nederlandse makelij naar het VK. De exportverdiensten uit wederuitvoer van goederen zijn enkel substantieel bij de groothandel en handelsbemiddeling. 

Verdiensten export naar het Verenigd Koninkrijk, 2019*
BedrijfstakExport goederen Nederlandse makelij (mld euro)Wederuitvoer goederen (mld euro)Dienstenexport (mld euro)
Groothandel en handelsbemiddeling1,1881,7160,808
Holdings en managementadviesbureaus0,3080,1781,912
IT-dienstverlening0,1160,0791,636
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling0,4230,1150,651
Opslag, dienstverlening voor vervoer0,1450,0940,789
Landbouw0,9220,0170,046
Vervoer over land0,1470,1010,683
Bankwezen0,1560,0490,665
Chemische industrie0,6660,0110,121
Voedingsmiddelenindustrie0,7300,0120,052
* schatting, voorlopige cijfers

Export IT-dienstverlening sterk gericht op VK

Van de tien genoemde bedrijfstakken is IT-dienstverlening voor de export het meest afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. In 2019 was 15,8 procent van de totale exportverdiensten gerelateerd aan export naar het VK. Ook de export van holdings en managementadviesbureaus is sterk op het VK gericht (14,0 procent), net als het Nederlandse bankwezen (12,6 procent).

De bedrijfstakken halen ook toegevoegde waarde uit de binnenlandse markt. Als dit in de vergelijking wordt meenemen zijn er vier bedrijfstakken die het meest afhankelijk zijn van export naar het VK: holdings en managementadviesbureaus (8,8 procent), IT-dienstverlening (8,6 procent), opslag/dienstverlening voor vervoer (8,5 procent) en landbouw (7,6 procent).

Banken en uitzendbureaus/arbeidsbemiddeling hebben een grote binnenlandse markt en zijn daarom voor hun totale verdiensten minder afhankelijk van export naar het VK, respectievelijk 2,7 en 4,7 procent.

Afhankelijkheid van export naar het Verenigd Koninkrijk, 2019*
BedrijfstakAandeel export VK in totale export bedrijfstak (%)Aandeel export VK in totale toegevoegde waarde bedrijfstak (%)
IT-dienstverlening15,88,6
Holdings en
managementadviesbureaus
14,08,8
Bankwezen12,62,7
Opslag, dienstverlening
voor vervoer
11,48,5
Vervoer over land11,07,0
Uitzendbureaus en
arbeidsbemiddeling
10,54,7
Landbouw9,67,6
Voedingsmiddelenindustrie9,26,5
Groothandel en
handelsbemiddeling
8,76,0
Chemische industrie7,16,8
* voorlopige cijfers

265 duizend voltijdsbanen verbonden aan export naar VK

Er zijn tot en met 2018 gegevens beschikbaar over de werkgelegenheid verbonden aan de export naar het VK. In 2018 ging het om 265 duizend voltijdsbanen (vte) waarbij 186 duizend vte mannen en 79 duizend vte vrouwen. Dat is een vergelijkbare werkgelegenheid met 2017 en 10 procent meer dan in 2015 (toen 240 duizend vte). 

De verhouding tussen mannen en vrouwen is stabiel in de tijd als het gaat om de werkgelegenheid verbonden aan de export naar het VK. Het percentage vrouwen is heel licht gegroeid van 29 procent in 2015 tot 30 procent in 2018.

Werkgelegenheid verbonden aan export naar het Verenigd Koninkrijk
JaarMannen ( x 1 000)Vrouwen ( x 1 000)
201517070
201617872
201718777
201818679