Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2019

Deze maatwerktabellenset beschrijft de bijdrage van de export naar het Verenigd Koninkrijk (goederen en diensten) in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De tabellenset bevat bedrijfstakinformatie en beschrijft de verslagjaren 2015 t/m 2019.
Deze maatwerktabellenset is gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het betreft een update van een eerdere tabellenset (mei 2019).