Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal toenemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Omzet zal afnemen (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal toenemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal gelijk blijven (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Personeelssterkte zal afnemen (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal verbeteren (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal gelijk blijven (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Economisch klimaat zal verslechteren (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
45 Autohandel en -reparatie 2019 april Nederland 17,3 65,5 17,3 0,0 10,9 83,9 5,2 5,7 8,5 80,1 11,5 -3,0
45 Autohandel en -reparatie 2020 maart Nederland 12,1 66,2 21,8 -9,7 14,1 75,1 10,8 3,3 5,1 75,9 19,0 -13,9
45 Autohandel en -reparatie 2020 april Nederland 3,1 12,1 84,7 -81,6 1,9 58,0 40,1 -38,1 1,4 15,5 83,2 -81,8
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 april Nederland 42,9 52,2 5,0 37,9 21,0 75,8 3,2 17,8 8,1 86,9 5,1 3,0
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 maart Nederland 25,8 56,7 17,4 8,4 12,6 78,9 8,5 4,1 5,5 77,8 16,7 -11,2
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 april Nederland 20,4 35,6 44,0 -23,7 10,3 69,2 20,5 -10,1 7,4 50,6 42,0 -34,6
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2019 april Nederland 52,0 35,9 12,1 39,9 54,7 39,3 6,0 48,6 27,1 66,9 6,0 21,0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 maart Nederland 45,1 22,4 32,6 12,5 24,7 56,4 18,9 5,8 0,2 21,2 78,6 -78,4
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 april Nederland 0,0 0,0 100,0 -100,0 0,0 48,2 51,8 -51,8 0,0 0,7 99,3 -99,3
R Cultuur, sport en recreatie 2019 april Nederland 24,6 62,1 13,3 11,3 23,8 71,6 4,6 19,2 5,4 91,3 3,3 2,1
R Cultuur, sport en recreatie 2020 maart Nederland 20,2 55,5 24,3 -4,0 23,9 65,6 10,5 13,4 4,0 75,7 20,3 -16,3
R Cultuur, sport en recreatie 2020 april Nederland 0,4 16,8 82,8 -82,4 0,8 59,9 39,3 -38,4 0,2 10,9 88,9 -88,6
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2019 april Nederland 16,1 68,7 15,2 0,9 20,0 66,6 13,4 6,7 5,3 81,5 13,2 -7,9
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 maart Nederland 15,0 65,3 19,7 -4,7 8,7 76,3 15,0 -6,3 6,4 74,6 19,1 -12,7
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 april Nederland 2,3 17,1 80,5 -78,2 2,9 50,3 46,7 -43,8 1,2 21,9 76,9 -75,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 28 juli 2022:
De cijfers van juli 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand augustus 2022 verschijnen naar verwachting op 30 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen,
vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen,
vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen,
vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Omzet zal toenemen
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal toenemen.
Omzet zal gelijk blijven
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden vrijwel gelijk zal blijven.
Omzet zal afnemen
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de omzet in het komende drie maanden zal afnemen.
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden
toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden
toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Personeelssterkte zal toenemen
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de
personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal
toenemen.
Personeelssterkte zal gelijk blijven
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de
personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden vrijwel
gelijk zal blijven.
Personeelssterkte zal afnemen
Gewogen percentage van de ondernemers die verwachten dat de
personeelssterkte van het bedrijf in het komende drie maanden zal
afnemen.
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Saldo personeelssterkte komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze
onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze
onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of
verslechteren?'
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze
onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of
verslechteren?'
Economisch klimaat zal verbeteren
Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de komende drie maanden naar verwachting zal verbeteren.
Economisch klimaat zal gelijk blijven
Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in het komende drie maanden naar verwachting vrijwel gelijk zal blijven.
Economisch klimaat zal verslechteren
Gewogen percentage van de ondernemers die aangeven dat het economisch klimaat voor de onderneming in de komende drie maanden naar verwachting zal verslechteren.
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Saldo economisch klimaat komende drie maanden
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.