Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bewerk tabel

Het doel van deze tabel is het verschaffen van actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Het gaat om bedrijven uit de dienstverlening, detailhandel en de industrie. De Conjunctuurenquête maakt het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren. Dit zodat vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Gegevens over de sector dienstverlening zijn beschikbaar vanaf april 1992
Gegevens over de sector detailhandel zijn beschikbaar vanaf mei 2008
Gegevens over de sector industrie zijn beschikbaar vanaf februari 1989

Wijziging per 28 september 2020:
De cijfers van september 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand oktober 2020 verschijnen naar verwachting op 29 oktober 2020.

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Regio's Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenOmzet zal toenemen (%) Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenOmzet zal gelijk blijven (%) Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenOmzet zal afnemen (%) Omzet en prijzenOmzet komende 3 maandenSaldo omzet komende 3 maanden (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenPersoneelssterkte zal toenemen (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenPersoneelssterkte zal gelijk blijven (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenPersoneelssterkte zal afnemen (%) PersoneelssterktePersoneelssterkte komende 3 maandenSaldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenEconomisch klimaat zal verbeteren (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenEconomisch klimaat zal gelijk blijven (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenEconomisch klimaat zal verslechteren (%) Economisch klimaatEconomisch klimaat komende 3 maandenSaldo economisch klimaat komende 3 mnd (%)
45 Autohandel en -reparatie 2019 april Nederland 17,3 65,5 17,3 0,0 10,9 83,9 5,2 5,7 8,5 80,1 11,5 -3,0
45 Autohandel en -reparatie 2020 maart Nederland 12,1 66,2 21,8 -9,7 14,1 75,1 10,8 3,3 5,1 75,9 19,0 -13,9
45 Autohandel en -reparatie 2020 april Nederland 3,1 12,1 84,7 -81,6 1,9 58,0 40,1 -38,1 1,4 15,5 83,2 -81,8
47 Detailhandel (niet in auto's) 2019 april Nederland 42,9 52,2 5,0 37,9 21,0 75,8 3,2 17,8 8,1 86,9 5,1 3,0
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 maart Nederland 25,8 56,7 17,4 8,4 12,6 78,9 8,5 4,1 5,5 77,8 16,7 -11,2
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 april Nederland 20,4 35,6 44,0 -23,7 10,3 69,2 20,5 -10,1 7,4 50,6 42,0 -34,6
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2019 april Nederland 52,0 35,9 12,1 39,9 54,7 39,3 6,0 48,6 27,1 66,9 6,0 21,0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 maart Nederland 45,1 22,4 32,6 12,5 24,7 56,4 18,9 5,8 0,2 21,2 78,6 -78,4
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 april Nederland 0,0 0,0 100,0 -100,0 0,0 48,2 51,8 -51,8 0,0 0,7 99,3 -99,3
R Cultuur, sport en recreatie 2019 april Nederland 24,6 62,1 13,3 11,3 23,8 71,6 4,6 19,2 5,4 91,3 3,3 2,1
R Cultuur, sport en recreatie 2020 maart Nederland 20,2 55,5 24,3 -4,0 23,9 65,6 10,5 13,4 4,0 75,7 20,3 -16,3
R Cultuur, sport en recreatie 2020 april Nederland 0,4 16,8 82,8 -82,4 0,8 59,9 39,3 -38,4 0,2 10,9 88,9 -88,6
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2019 april Nederland 16,1 68,7 15,2 0,9 20,0 66,6 13,4 6,7 5,3 81,5 13,2 -7,9
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 maart Nederland 15,0 65,3 19,7 -4,7 8,7 76,3 15,0 -6,3 6,4 74,6 19,1 -12,7
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 april Nederland 2,3 17,1 80,5 -78,2 2,9 50,3 46,7 -43,8 1,2 21,9 76,9 -75,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens