Cijfers

De statistieken in dit nieuwsbericht betreffen de deelname van statushouders aan opleidingen en cursussen die bekostigd worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Veel inburgeringscursussen en Nederlands als tweede taal zijn niet bekostigd en vallen buiten deze statistieken.

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).