Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken, 2012-2019

Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken, 2012-2019

Persoonskenmerken Marges Perioden Totaal kennis/vaardigheden Meer dan basis kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder) Kennis en vaardigheid van informatie Totaal kennis/vaardigheden informatie Meer dan basis kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder) Communicatie Totaal kennis/vaardigheden communicatie Meer dan basis kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder) Computers/online diensten Totaal kennis/vaardigheden van computers Meer dan basis kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder) Software Totaal kennis/vaardigheden van software Meer dan basis kennis/vaardigheden (% van personen 12 jaar of ouder)
Leeftijd: 12 tot 25 jaar Waarde 2015 62,6 82,6 88,5 81,1 78,7
Leeftijd: 12 tot 25 jaar Waarde 2019 71,6 86,3 93,9 85,9 82,6
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2015 52,6 73,8 84,7 69,8 79,9
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2019 62,1 75,5 90,7 77,6 81,4
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2015 71,0 89,9 91,7 90,5 77,8
Leeftijd: 18 tot 25 jaar Waarde 2019 79,2 94,9 96,5 92,5 83,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het computergebruik en computerkennis- en vaardigheden van personen van 12 jaar of ouder. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidspositie en inkomensgroep.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal kennis/vaardigheden
De mate van kennis en vaardigheden op alle gebieden samen (informatie, communicatie, computers/online diensten en software aspecten) wordt weergegeven in vier categorieën:
- Geen kennis/vaardigheden;
- Geringe kennis/vaardigheden;
- Basis kennis/vaardigheden;
- Meer dan basis kennis/vaardigheden.
Meer dan basis kennis/vaardigheden
Meer dan basis kennis/vaardigheid: Op alle vier de gebieden (informatie, communicatie, computers/online diensten en software aspecten) is meer dan basiskennis aanwezig.
Kennis en vaardigheid van informatie
Voor het in kaart brengen van kennis en vaardigheden op het terrein van informatie is gebruik gemaakt van de antwoorden van personen, die internet gebruikt hebben in de afgelopen 3 maanden, op de navolgende onderzoekaspecten :

- Kopiëren of verplaatsen van een bestand of map
- Opslaan en gebruiken of delen van bestanden op internet (cloud computing)
- Zoeken van informatie op websites van de overheid of publieke instanties
- Zoeken naar informatie over goederen of diensten
- Zoeken naar informatie over gezondheid

Totaal kennis/vaardigheden informatie
De mate van kennis en vaardigheden inzake de aspecten over informatie wordt weergegeven in drie categorieën:
- Geen kennis/vaardigheden;
- Basis kennis/vaardigheden;
- Meer dan basis kennis/vaardigheden.
Meer dan basis kennis/vaardigheden
Er is sprake van kennis of vaardigheid van twee of meer informatie aspecten.
Communicatie
Voor het in kaart brengen van kennis en vaardigheden over het terrein van communicatie is gebruik gemaakt van de antwoorden van personen, die internet gebruikt hebben in de afgelopen 3 maanden, op de navolgende onderzoekaspecten :

- Verzenden en ontvangen van e-mails
- Deelnemen aan sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, het plaatsen van berichten op een chatsite/nieuwsgroep/discussieforum of het uitwisselen van berichten via instant messaging
- Telefoneren via internet
- Het uploaden van zelfgemaakte foto‘s, muziek, video‘s, tekst, software


Totaal kennis/vaardigheden communicatie
De mate van kennis en vaardigheden inzake de aspecten over communicatie wordt weergegeven in drie categorieën:
- Geen kennis/vaardigheden;
- Basis kennis/vaardigheden;
- Meer dan basis kennis/vaardigheden.
Meer dan basis kennis/vaardigheden
Er is sprake van kennis of vaardigheid van twee of meer communicatie aspecten.
Computers/online diensten
Voor het in kaart brengen van kennis en vaardigheden over het omgaan met computer en/of het gebruik van online diensten in de afgelopen 3 maanden is gebruik gemaakt van de antwoorden op de navolgende onderzoekaspecten:

Computer:
- Het overzetten van bestanden tussen de computer en andere apparaten, bijvoorbeeld van of naar een mobiele telefoon of Smartphone, digitale fotocamera, MP3 of MP4 speler
- Het installeren van software of apps
- Veranderen van de instellingen van software, inclusief besturingssysteem of veiligheidssoftware

Online diensten:
- Het kopen/bestellen van goederen of diensten voor privé gebruik - Het verkopen van goederen of diensten
- Een cursus volledig online volgen, het online raadplegen van cursusmateriaal en het communiceren met docenten of studenten via educatieve websites of portals.
- Telebankieren
Totaal kennis/vaardigheden van computers
De mate van kennis en vaardigheden inzake de aspecten over computers/online diensten wordt weergegeven in drie categorieën:
- Geen kennis/vaardigheden;
- Basis kennis/vaardigheden;
- Meer dan basis kennis/vaardigheden.
Meer dan basis kennis/vaardigheden
Er is sprake van kennis of vaardigheid van twee of meer computers/online diensten aspecten.
Software
Voor het in kaart brengen van kennis en vaardigheden over software gebruik in de afgelopen drie maanden is gebruik gemaakt van de antwoorden op de navolgende onderzoekaspecten:

Algemeen:
- Het gebruiken van een programma voor het schrijven, bewerken en opmaken van tekst, zoals Word
- Het gebruiken van spreadsheet software zoals Excel in algemene zin
- Het gebruiken van programma‘s om foto‘s, video‘s of geluidsopnames te bewerken

Specifiek:
- Presentaties maken met software zoals Powerpoint of Prezi, waarin bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, tabellen of grafieken zijn opgenomen
- Het gebruiken van spreadsheet software zoals Excel met gebruik making van specifieke functies zoals het sorteren of filteren van gegevens, het gebruiken van formules of het maken van grafieken
- Een computerprogramma schrijven met een programmeertaal
Totaal kennis/vaardigheden van software
De mate van kennis en vaardigheden inzake de aspecten over software wordt weergegeven in drie categorieën:
- Geen kennis/vaardigheden;
- Basis kennis/vaardigheden;
- Meer dan basis kennis/vaardigheden.
Meer dan basis kennis/vaardigheden
Er is sprake van kennis of vaardigheid van minstens een van de specifieke software aspecten..